Συζήτηση επ’ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Δικαιωμάτων των Γυναικών [tr]

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Κύπρο διοργάνωσε στις 8 Μαρτίου συζήτηση επ’ευκαιρία της Παγκόσμιας Hμέρας της Γυναίκας, Οι κυρίες Ανδρούλλα Βασιλείου, Emine Çolak και Elisabeth Spehar προσκλήθηκαν να μιλήσουν για τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες και γενικά τη θέση της γυναίκας στην Κύπρο και στον κόσμο. Τη συζήτηση συντόνιζαν οι δημοσιογράφοι Στέλλα Μιχαήλ και Esra Aygin. Ακολούθησε μία έντονη και ζωηρή συζήτηση κατά την οποία προτάθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι βελτίωσης της θέσης της γυναίκας.

publie le 23/04/2019

hautdepage