Σύνοδος κορυφής One Planet : δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση σε κινητοποίηση για τη στήριξη της δράσης για το κλίμα [en] [fr]

Στις 12 Δεκεμβρίου 2017, δύο χρόνια μετά την ιστορική συμφωνία του Παρισιού, η σύνοδος κορυφής One Planet αποσκοπεί στην εξεύρεση νέων και συγκεκριμένων απαντήσεων στο ερώτημα: «είμαστε ικανοί να ενώσουμε για να δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση στην κλιματική πρόκληση;»

Logo One Planet Summit - JPEG

Είμαστε ένας πλανήτης

Η Γη είναι ένα μοναδικό και εύθραυστο οικοσύστημα στο οποίο ζούμε και ενεργούμε όλοι μας. Η διατήρηση αυτού του οικοσυστήματος αποτελεί προτεραιότητα: δεν έχουμε σχέδιο Β, δεν υπάρχει πλανήτης Β.

Για να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το κοινό μας πεπρωμένο, θα πρέπει να ενωθούμε για να αναλάβουμε συγκεκριμένες ενέργειες μαζί.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης να καινοτομούν για να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν τις κοινές μας προσπάθειες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος; Αυτό είναι το ζήτημα που θα αποτελέσει κεντρικό θέμα της Συνόδου Κορυφής One Planet στις 12 Δεκεμβρίου 2017.

H δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση σε κινητοποίηση για τη στήριξη της δράσης για το κλίμα

Η Σύνοδος κορυφής One Planet έχει τους έξης στόχους:

  1. Συγκεκριμένη και συλλογική δράση : υπάρχουν λύσεις και πρέπει να αναπτυχθούν σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο όσο το δυνατόν ταχύτερα.
  2. Καινοτομία : είναι δημιουργική και επινοητική όσον αφορά την προσαρμογή των συστημάτων μας στις αναπόφευκτες αλλαγές και την εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  3. Αναγκαιότητα αλληλεγγύης : όλοι μας επηρεάζονται από την αλλαγή του κλίματος, αλλά ορισμένοι είναι πιο ευάλωτοι από τους άλλους. Για το κοινό καλό, πρέπει να συνεργαστούμε και να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας προς τις χώρες και τους λαούς που την χρειάζονται περισσότερο.

Η σύνοδος αυτή θα αποτελέσει ένα φόρουμ που θα παρουσιάζει νέες και συγκεκριμένες δράσεις και ιδέες (ClimActs), στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

Η σύνοδος κορυφής διοργανώνεται από κοινού από τη Γαλλία, τον ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC), τον Όμιλο We mean Business, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δίκτυο C40 Cities και τον ΟΟΣΑ.

publie le 22/11/2017

hautdepage