Mısır, Fransa, Kıbrıs ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Toplantısı [en] [fr]

Nihai Açıklama (8 Ocak 2020, Kahire)

1. Devam etmekte olan istişare ve iş birliği çerçevesinde Mısır, Fransa, Kıbrıs ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 8 Ocak 2020 tarihinde bölgedeki barışı ve istikrarı tehdit eden gerginlikteki artışı ve Doğu Akdeniz’de gerçekleşen en son gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelmişlerdir. İstişare amaçlı olarak İtalya Dışişleri Bakanı da onlara katılmıştır.

2. İlgili bakanlar, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartına tamamen uygun olarak kendi devletleri arasındaki coğrafik, tarihi ve kültürel bağlardan dolayı oluşan stratejik ilişkiye vurgu yapmışlardır. Bu ilişki birçok alanda iş birliği için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Bakanlar Doğu Akdeniz’de artmakta olan zorluklar karşısında, özellikle de silahlı çatışma, terörizm ve düzensiz göç konularında ek ortak çabalar ortaya koyma konusunda kararlılıklarını yinelemişlerdir.

3. Bakanlar, Kasım ayında Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sn. Fayez Sarraj arasında imzalanmış olan Mutabakat Zaptlarını ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ile uluslararası hukukun ihlali olarak görmektedir. Bakanlar söz konusu anlaşmaların bölgesel istikrarı da olumsuz etkilediğini ifade etmişler ve hükümsüz olduklarını ortaya koymuşlardır.

4. Bunlara ek olarak, üçüncü devletlerin egemenliklerini ihlal eden ve deniz yetki alanlarını sınırlandırmayı öngören söz konusu Türkiye-Libya Mutabakat Zaptı Deniz Hukuku’na uymamaktadır ve herhangi bir hukuki neticesinin de olması mümkün değildir. Ayrıca, Bakanlar Akdeniz’deki tüm devletlerin hem egemenliklerine hem de deniz yetki alanları içindeki egemenlik haklarına tam saygı gösterilmesi gerektiğini tekrar etmişlerdir. Bu bağlamda bakanlar, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde ve kara sularında devam etmekte olan Türk eylemlerini kınamışlardır. Bakanlar Türkiye’ye hemen tüm yasadışı arama faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunmuşlardır.

5. Güvenlikle ilgili anlaşmanın ve Libya’ya asker gönderme kararının BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 Numaralı Kararı ile BM Güvenlik Konseyi kararlarını ciddi anlamda ihlal ettiği, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği görüşünde olup gerginliğin hemen azaltılması için çağrıda bulunmuşlardır.

6. Bu bağlamda dört bakan Türkiye’nin yakın zamanda Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku ihlal etmiş olmasıyla ilgili derin endişe duyduklarını vurgulamışlardır. Türkiye’nin sorumluluk duygusuyla hareket etmesini beklemekte ve Akdeniz havzası ülkelerinin uluslararası hukuka uygun olarak Akdeniz’in istikrar ve güvenliğini güvence altına almak amacıyla iyi niyetle ve yapıcı bir biçimde iş birliği yapmaları gerekliliğine vurgu yapmışlardır.

7. Bakanlar Libya krizini çözmenin ve orada yeniden istikrara kavuşmanın tek yolunun kapsamlı bir siyasi çözümden geçtiğini teyit etmişlerdir. Bakanlar Libya’daki krize siyasi bir çözüm bulunması yönünde çalışma yapmak için tam kararlılık belirtmişlerdir. Aynı zamanda gerginliği tırmandırmaktan kaçınılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda dört devletin bakanları BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Ghassan Salame’nin çabalarına, BM inisiyatiflerine ve Berlin sürecine destek belirtmişlerdir.

8. Bakanlar, toplumlarının refahını artırmak amacıyla devletlerinin karşılıklı iş birliğini güçlendirme kararlılığı içinde olduklarını vurgulamışlardır. Aynı zamanda hem kendi devletlerinin hem de Doğu Akdeniz’in güvenlik ile istikrarını sağlamak amacıyla terörizme karşı mücadele etmek de dahil olmak üzere pozisyonlarını ve tedbirlerini karşılıklı olarak koordine etmeye devam etme niyetinde olduklarını vurgulamışlardır.

9. Son olarak, ilgili bakanlar önceliğin uluslararası hukukla tam uyum içinde tüm bölge devletlerinin arzu ettiği bölgesel iş birliğine ve kapsamlı ekonomik gelişmeye verilmesi gerektiğini teyit etmişlerdir. Bunun yanı sıra, söz konusu gelişimin sağlanmasının bölgesel istikrar ve refaha katkı yapacağını ve bu amacın şu anda devam etmekte olan krizden dolayı engellendiğini ve bu krizin bir an evvel samimi bir biçimde çözümlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

10. Bakanlar istişarelerine devam etme ve kararlaştırılacak bir tarihte Yunanistan’daki Girit adasında toplanma kararı almışlardır.

publié le 14/01/2020

haut de la page