Kibris - Dışişleri sözcüsü tarafından yapılan açıklama (16/10/2014)

Soru – Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde halihazırda araştırmalar yürütülüyor. Söz konusu çalışmalar ENI-KOGAS konsorsiyumu tarafından yürütülüyor. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde maden araştırmaları yürütme hakkına itiraz ediyor ve yasadışı olarak müdahale etme tehdidinde bulunuyor. Fransa’nın bu konuyla ilgili tutumu nedir ?

Cevap - Kıbrıs’ın doğal kaynaklarını özgürce işletme hakkı ile ilgili tutumumuz açıktır.

Ümit ettiğimiz üzere Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen parametreler doğrultusunda Kıbrıs konusunun çözüme kavuşması ihtimalinde, adanın doğal kaynaklarından elde edilen gelirler hakkaniyetle paylaştırılacaktır.

11 Şubat tarihinde ortak bir deklarasyonun kabul edilmesiyle bir dinamik yaratılmışken, tarafların, müzakere sürecini zora sokabilecek her türlü davranıştan sakınması gerekir.

Müzakerelerin hızla yeniden başlamasını sağlayabilecek bir güven ortamının yeniden tesis edilmesi önemlidir. Fransa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Sn. Espen Barth Eide’ye bu yöndeki desteğini yineler.

publié le 20/10/2014

haut de la page