Jean-Marc Ayrault’nun Kıbrıs’ta günlük olarak yayınlanan Phileleftheros gazetesine verdiği röportaj (25 Ekim 2016) [fr]

Fransız Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Kıbrıs’ta günlük olarak yayınlanan Phileleftheros gazetesine özel bir röportaj verdi ve Kıbrıs’a ziyarette bulunduğu gün yayınlanan röportajda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

JPEG

"Is your visit in Cyprus related to the latest developments concerning the Cyprus problem? France is an EU member-state, as well as one of the five permanent members of the Security Council. Which role do you aim to have in Cyprus, either as an EU member state or a member of International Organisations?

Bu Kıbrıs ziyareti benim için iki bakımdan önemli. Birincisi, iki ülkemiz, Avrupa Birliği ve önemli uluslararası veya bölgesel konularla ilgili olarak, büyük bir yakınlık, yoğun bir ikili ilişki ve sıkı bir siyasi diyalog içerisindedirler. Bugün, dostum Ioannis Kasoulides ile, bu ilişkiyi daha da pekiştirmeye katkıda bulunacak anlaşmalar imzalayacağız. İkincisi, Kıbrıs adasının birleşmesi yolundaki görüşmelerin ne şekilde cereyan ettiğini dikkatle izlemekteyiz. Toplumların yöneticileri, müzakerecileri aracılığı ile, desteklenip sonuna kadar götürülmesi gereken fevkalade bir çalışma yapmaktalar. Cumhurbaşkanımız, Başkan Anastasiades’in geçtiğimiz 28 Eylül tarihindeki Paris ziyareti esnasında bunu kendisine söyleme fırsatını bulmuştur. Burada bulunmamla, iki toplumu, fazlasıyla sürmüş olan bu bölünmeye bir çözüm bulmaya cesaretlendirmek istiyorum.
Fransa’nın, hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi, hem de Avrupa Birliğinin kurucu Devleti olma özelliğine sahip olduğunu belirtmekte haklısınız. Fransa’nın taşıdığı bu özel sorumluluğu tamamen üstleniyoruz. Bu nedenle Fransa, Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın tamamen Avrupa’ya angaje olması için her zaman Kıbrıs’ın yanında olmuştur. Birleşik bir Kıbrıs sağlam kurumlara sahip olabilmeli, bunların genel dengesi ise öncelikle ve her şeyden evvel Kıbrıslılarca kararlaştırılmalıdır.

There is a debate in Cyprus currently concerning the issue of Security. Do you think that a member-state of the EU, a modern state, requires guarantors from third countries and the presence of foreign military?

Bu konuyla ilgili olarak da, güvenlikleri için iyi olana Kıbrıslılar karar vermelidir. Esas olan, Kıbrıslı yöneticilerin kendi söyledikleri gibi, iki toplumun, onlara ait olacak yeni Devletlerinde kendilerini güven içerisinde hissetmeleridir. Güvenlik garanti sistemi 1960 yılında Kıbrıs’a getirildiğinde, dünya bugün içerisinde bulunduğumuz dünyadan farklıydı. Tehditler derinlemesine değişti.
Örneğin, doğu Akdeniz’de Devletler, terorizm ve çeşitli kaçakçılıklarla, daha önce görülmemiş güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyadır. Göç akımlarını da bunlara eklemek gerekir. Avrupa Birliğinin dış sınırlarında bulunan böylesine hassas bir bölgede, gelecekte kurulacak olan güvenlik mimarisinin tüm bu sorunları göz önünde bulundurması, aynı zamanda da hak ve özgürlüklere saygı gösterip vatandaşları koruması gerekecektir.

You have visited Greece and Turkey before Cyprus, what have you discussed in relation to the Cyprus issue?

Muhataplarımla tabii ki Kıbrıs konusunu ele aldık. Fransa’nin müzakereleri desteklediğini hatırlatıp, bulunacak olan çözümün Birleşmiş Milletlerce tanımlanan parametrelere uygun olmasını, Avrupa Birliği müktesebatı ve Avrupa anlaşmalarına saygılı olmasını arzu ettiğini belirttim. İki toplumlu komitenin yapmış olduğu çalışmayı bu nedenle tebrik etmek isterim. Derinlemesine görüşmeler yaptığım Atina ve Ankara’da, teatilerimiz sırasında, 1960 yılında kurulan bu sistemle doğrudan ilgisi olan iki paydaşın pozisyonlarını da konu edindik.
Fransa bir garantör Devlet olmasa da, Kıbrıs’ın sadık bir müttefiğidir. Büyük önem taşıyan bu güvenlik konusu etrafında üretilecek olan düşüncelere katılmaya hazırdır. Nitekim, Avrupa Birliği vatandaşlarının güvenliği Devlet ve Hükümet Başkanlarımızın en önemli kaygılarından biriyken, hiçbir toplum kendini tehdit altında hissetmemelidir.

France is also interested in the energy resources found in Cyprus. Do you think that the region has the potential to become a hub for Energy? TOTAL offers France the opportunity to be present in the region.

Kıbrıs’in münhasır ekonomik bölgesinde yer altında bulunan hidrokarbon yatakları umut vaadeden ekonomik perspektifler açmaktadır. Fransız şirketleri, bu kaynakların keşfi, işletilmesi ve pazarlanmasında rol alacak Kıbrıslı paydaşlara beceri ve deneyimlerini getirmek için doğal olarak müsaitttirler.
Fransa, Kıbrıs’ın gelecekteki refahına, adanın ve Avrupa’nın enerji tedariğine katkıda bulunacak herşeye tabii ki destek olacaktır.

In what areas can our countries have bi-lateral relations?

İkili ilişkilerimiz tüm faaliyet sektörlerini kapsamaktadır: siyaset, ekonomi, güvenlik, savunma, kültür, bilimsel araştırma, Fransızca öğrenimi... Bu ilişkiler, imzalamaya geldiğim ikili anlaşmalar aracılığı ile somutlaşacak ve daha da güçlenecektir: (Söz konusu olan), stratejik bir yol haritası, kültürel işbirliği anlaşması ve sivil güvenlik alanında bir anlaşmadır.

What are your speculations in relation to the developments in the region (e.g Syria)?

Daha once söylediğim gibi, Doğu Akdeniz’in uzun yıllardır karşılaştığı önemli sorunlar bölgenin zaten karmaşık olan durumunu ağırlaştırmıştır. Ancak, aynı zamanda, umut ışıkları belirmiştir. İki toplumun yöneticileri önemli gelişmeler sağladıklarından, Kıbrıslılar arasındaki müzakereler (bu umut ışıklarından) biridir. Kıbrıs sorununa getirilecek olan çözümün olumlu bir bölgesel etkisi olacaktır. Kıbrıs; İsrail, Mısır ve Ürdün gibi birçok komşu Devletle yakınlaşmıştır. Birleşme, bu ilişkilerin güçlenmesi açısından yararlı olacak, barışı ilerletecektir.

The EU is a target of severe criticism for its politics. Can it change? Can it become more socially/humanly-oriented?

Avrupa Birliği, hiç kuşkusuz, gayet ciddiye alınması gereken bir güven kriziyle karşı karşıyadır. Popülist (siyasetçiler) Avrupa’yı bir günah keçisi yapmaya karar vermişlerdir. Bu (tutumları) sayesinde, inandırıcı hiçbir öneriye sahip olmadıklarını gizleyebilmekteler. Avrupa’nın, karşılaştığımız sorunlara getirilecek çözümün bir parçası olduğuna inanan insanlardan biriyim. Somut yanıtlarla bunun kanıtı getirilmelidir. Birlikte, Avrupa’da yarının refahını inşaa etmeli, bunu yaparken de, sosyal boyutu daha iyi göz önünde bulundurmalıyız. Fransa, tüm paydaşlarıyla birlikte, bu alanda çalışmayı arzu etmektedir.

publié le 27/10/2016

haut de la page