Fransa’nın G7 Başkanlığı [en] [fr]

G7 7 ülkeden, yani Fransa, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya, İtalya ve Kanada’dan oluşmaktadır.

Fransa, ana teması eşitsizlikle mücadele olan 2019 G7 Başkanlığını devraldı. Birçok bakanlar arası toplantı ile yedi ülkeden devlet ve hükümet başkanlarını Biarritz’te 24-26 Ağustos tarihleri arasında bir araya getirecek bir zirve de düzenleyecek.

JPEG

İlk başta odaklanılmış olan ekonomik konuların ele alınmasının yanı sıra G7 şu anda yoğunlaşmanın yaşandığı barış ve güvenlik terörizmin önlenmesi, kalkınma, eğitim, sağlık, çevre ve iklim değişikliği de dahil başlıca küresel sıkıntılara ortak cevapların bulunduğu bir forum.

eşitsizlikle mücadelede beş hedef

2019 yılında fırsatlarda eşitsizliği azaltmak ve doğdukları ve yaşadıkları yere veya cinsiyetlerine bakmaksızın herkese hayatta eşit fırsat tanıyabilmek ve küresel istikrar ile barışı tesis edebilmek amacıyla Fransa’nın G7 Başkanlığı için belirlemiş olduğu bir dizi hedef ve önceliği bulunmaktadır. Bunlar:

 • fırsat eşitsizliğiyle mücadele etmek, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, eğitime ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişim;
 • biyo-çeşitliliği ve okyanusları muhafaza ederek iklim finansmanı ile adil ekolojik geçiş aracılığıyla gezegenimizin korunarak çevresel eşitsizliklerin azaltılması;
 • daha adil ve hakkaniyetli ticaret, vergi ve kalkınma politikalarının teşviki;
 • toplumlarımızın temelini zayıflatan güvenlik tehditlerine ve terörizme karşı barış için adım atılması;
 • dijital teknolojinin ve yapay zekanın yaratmış olduğu fırsatların etik ve insan odaklı bir biçimde kullanılması.

Yeni bir format

Bu G7, yedi ülkenin hükümetleri arasında yapılacak bir toplantıdan ibaret olmayacak. Bizimle aynı değerleri paylaşan ve geleceğe doğru hareket edebilmek için adım atmakta istekli olan herkesle çalışmak için bir fırsat olacak.

Bu nedenle, devlet ve hükümet başkanları seviyesinde yapılacak tartışmalar ve pazarlıklar ile yıl içinde gerçekleştirilecek hazırlık toplantılarında yer almak üzere başka ülkeler de davet edilecek. Bir dizi Afrika ülkesine özellikle vurgu yapılacak çünkü Afrika hem kalkınma anlamında yaşanılan zorluklara hem de geleceğin eşitliğini inşa etmede fırsatlara dair önemli bir merkez ve de özel bir partnerdir.

uluslararası örgütlerle iş birliği içinde çalışmak G7 Başkanlığının da bir önceliğidir ve onlarla olan sinerjiyi de güçlendirmeye çalışacak.

Son olarak belli başlı grupların seferberliğiyle sivil toplum yakinen G7’ye müdahil olacak : gençler (Gençlik 7), kadınlar (Kadınlar 7), sivil toplum örgütleri (C7), sendikalar (İşgücü 7), işverenler (iş dünyası 7), düşünce örgütleri (Think Tanks 7) ve bilim akademileri (Bilim 7).

diyalog yılı

Ağustos sonunda Biarritz’te gerçekleşecek devlet ve hükümet başkanları zirvesine hazırlık amacıyla 2019 boyunca bakanlar seviyesinde toplantılar yapılacak:

 • 4-5 Nisan: İçişleri
 • 5-6 Nisan: Dış ilişkiler
 • 5-6 Mayıs: Çevre
 • 9-10 Mayıs: Toplumsal cinsiyet eşitliği
 • 16-17 Mayıs: Sağlık
 • 6-7 Haziran: İstihdam/ “Sosyal İşler G7”
 • 4-5 Temmuz: Kalkınma ve eğitim
 • 17-18 Temmuz: Finans

JPEG
JPEG
G7 France - Biarritz 2019

publié le 14/03/2019

haut de la page