Η Πρεσβεία

 • Διεύθυνση

  Πρεσβεία της Γαλλίας
  _ Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 34
  _ 2ος όροφος
  _ Άγιοι Ομολογητές
  _ 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  _ Τηλ. : (+357) 22 58 53 00
  _ Φαξ : (+357) 22 58 53 35
  _ Email : (...)

  lire plus

 • Βιογραφικό σημείωμα του Πρέσβη

  Isabelle DUMONT, γεννηθείσα στις 9 Νοεμβρίου, 1975
  Δίπλωμα εμπεριστατωμένων σπουδών στις σλαβικές σπουδές,
  Δίπλωμα από το Institut d’études politiques de Paris,
  Απόφοιτος του Ecole Normale Supérieure (Fontenay-St-Cloud)
  Σύμβουλος (...)

  lire plus

hautdepage