Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη (11-13 Νοεμβρίου 2018) [en] [fr]

Το πρώτο Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη θα λάβει χώρα 11 με 13 Νοεμβρίου 2018, έναν αιώνα μετά τη λήξη του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε απάντηση των αυξανόμενων εντάσεων του σύγχρονου κόσμου, το Φόρουμ προσδοκά να αποτελέσει την ετήσια συνάντηση προτάσεων, ιδεών και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο σε μια καλύτερη διεθνή συνεργασία στα μεγάλα παγκόσμια διακυβεύματα, σε μια ορθότερη και δικαιότερη παγκοσμιοποίηση και σε ένα αποτελεσματικότερο σύστημα πολυμερών σχέσεων.

Πολλοί αρχηγοί Κρατών και κυβερνήσεων, εκπρόσωποι μεγάλων διεθνών οργανώσεων, αλλά και παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών - ήτοι πολλές χιλιάδες συμμετέχοντες - θα είναι παρόντες στο Φόρουμ. Θα παρουσιαστούν 119 προτάσεις.

Οι σκοποί του Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη

Το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη εντάσσεται στην δυναμική που ανέπτυξε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron, για να τονίσει εκ νέου την σημασία των πολυμερών σχέσεων και της συλλογικής δράσης για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

Σκοπός είναι η προαγωγή της ειρήνης μέσω μιας καλύτερης παγκόσμιας διακυβέρνησης και η προώθηση όλων εκείνων που οδηγούν στη μείωση των διεθνών εντάσεων : συνεργασία των Κρατών για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών προκλήσεων, συλλογική διαχείριση των παγκόσμιων κοινών αγαθών, καλύτερη ρύθμιση του διαδικτύου και των ανταλλαγών, κλπ.

Μια πλατφόρμα ανταλλαγής και συζήτησης

Εμπνευσμένη από το μοντέλο της COP21, το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη θα αποτελέσει χώρο ανταλλαγής εμπειριών και καινοτόμων λύσεων στον οποίο θα παρευρεθούν όλοι οι παράγοντες της διακυβέρνησης : αρχηγοί Κρατών και κυβερνήσεων, τοπικοί και εθνικοί αιρετοί, περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών στην ευρεία της έννοια (επιχειρήσεις, ενώσεις, ΜΚΟ, ιδρύματα, think tank, ΜΜΕ, θρησκευτικοί εκπρόσωποι, συνδικάτα…). Σκοπός είναι η προαγωγή προτάσεων διακυβέρνησης μέσω συζητήσεων ποικίλων σχημάτων, καθώς και η διευκολύνση της συνάντησης μεταξύ των φορέων προώθησης προτάσεων και των υπευθύνων για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη δομείται γύρω από 5 θεματικές : ειρήνη και ασφάλεια, περιβάλλον, ανάπτυξη, ψηφιοποίηση και νέες τεχνολογίες, περιεκτική οικονομία.

Η Επιτροπή επιλογής του Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη δέχτηκε περίπου 900 υποψηφιότητες από 116 χώρες. Μεταξύ αυτών, 119 σχέδια επελέγησαν για να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της πρώτης διοργάνωσης του Forum.

 Grande halle de La Villette MEAE - JPEG

Περισσότερες πληροφορίες για το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη

Το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη αποτελεί σύλλογο του γαλλικού νόμου 1901. Αποτελείται από το Εθνικό Ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών (Sciences Po), το Ίδρυμα Körber, το Ίδρυμα Mo Ibrahim, το Γαλλικό Ινστιτούτο διεθνών σχέσεων, το Ινστιτούτο Montaigne και τη Γαλλική Δημοκρατία, που εκπροσωπείται από το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Το Φόρουμ θα λάβει χώρα 11 με 13 Νοεμβρίου 2018 στην Grande halle de La Villette.

Traduction: Ambassade de France en Grèce

publie le 23/04/2019

hautdepage