Υποψηφιότητα για το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [en]

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας 2014 παρατείνεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου.

Το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας, το οποίο θεσπίστηκε το 1988 και απονέμεται από τον Πρωθυπουργό σε συνεργασία με την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CNCDH), εθνικό φορέα για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιβραβεύει τις επί τόπου ατομικές ή συλλογικές δράσεις, ανεξαρτήτου εθνικότητας ή συνόρων, οι οποίες σχετίζονται με ένα από τα δύο θέματα τα οποία επιλέγονται σε ετήσια βάση.
Φέτος, τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Η εμπορία και εκμετάλλευση παιδιών.

Θέμα 2 : Η πρόσβαση των γυναικών στις ευθύνες της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Οι πλήρεις φάκελοι των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να υποβληθούν στην CNCDH έως τις 24 Σεπτεμβρίου, 2014.

Θα πρέπει να αποστέλλονται άμεσα στην CNCDH (στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr και cncdh@cncdh.pm.gouv.fr) από τους ΜΚΟ οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ή μέσω των πρεσβειών.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την κριτική επιτροπή, η επίσημη τελετή απονομής του Βραβείου για το 2014 θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι κατά τις 10 Δεκεμβρίου, 2014, εκ μέρους της κυβέρνησης.

Word - 117.5 ko
(Word - 117.5 ko)
Word - 117.5 ko
(Word - 117.5 ko)

publie le 22/09/2014

hautdepage