Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου και του Cyprus Institute (13 Μαΐου 2016)

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Κύπρο χαιρετίζει την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου και του Cyprus Institute, στις 13 Μαΐου 2016 επ’ευκαιρία της επίσκεψης του Πρέσβη της Γαλλίας στο Cyprus Institute.

JPEG

Η εταιρική σχέση που έχει αναπτυχθεί εδώ και πολλά χρόνια μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου και του Cyprus Institute, ίδρυμα αναφοράς στην περιοχή στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, παρουσιάζει ένα άξονα προτεραιότητας στη συνεργασία για τη δράση της Γαλλίας στην Κύπρο, όπως το απέδειξαν οι πολυάριθμες κοινές δράσεις που διοργανώθηκαν σε επιστημονικά θέματα, μεταξύ άλλων επ’ευκαιρία του κύκλου του συνεδρίου που διοργανώθηκε το 2015 πριν από τη Διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι (COP 21).

Η συμφωνία που υπεγράφη στις 13 Μαΐου 2016, ενδυναμώνει περαιτέρω τη γαλλο-κυπριακή επιστημονική συνεργασία και προσφέρει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη Γαλλία και την Κύπρο.

Press Release :

PDF - 309.1 ko
(PDF - 309.1 ko)

publie le 20/05/2016

hautdepage