Υπογραφή συμβολαίου μεταξύ Total E&P και Κυπριακής Δημοκρατίας (6 Απριλίου 2017)

JPEG

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στη Κύπρο εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή του συμβολαίου μεταξύ, των διευθυντικών στελεχών της Total E&P και ENI, και του Υπουργού Ενέργειας, εμπορίου, βιομηχανίας και τουρισμού, κου Γιώργου Λακκοτρύπη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Το συμβόλαιο αφορά σε έρευνα και εντοπισμό υδρογονανθράκων στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Η εταιρεία Total είναι επίσης αρμόδια για τις έρευνες στο τεμάχιο 11.

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Κύπρο εύχεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Total και στους συνεργάτες της, όπως το έργο που έχουν αναλάβει τους αποφέρει καρπούς και σημειώσει επιτυχία.

Εκφράζει επίσης την ευχή όπως οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο στον τομέα της ενέργειας, αλλά και σε άλλους τομείς.

publie le 23/04/2019

hautdepage