Τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι – βιβλίο συλλυπητηρίων [fr]

Προς τιμή των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι και στο Saint Denis, θα ανοιχθεί βιβλίο συλλυπητηρίων στην Οικία του Γάλλου Πρέσβη (η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινουπόλεως 130, 2038 Στρόβολος) την Τρίτη 17 και Τετάρτη 18 Νοεμβρίου μεταξύ των ωρών 10.00 και 13.00.

publie le 16/11/2015

hautdepage