"Το δυναμικό του ηλιακού κλιματισμού στην Κύπρο: δοκιμαστικό πρόγραμμα στο Cyprus Institute" από τον Δρ Alaric Montenon από το Cyprus Institute.

"Το δυναμικό του ηλιακού κλιματισμού στην Κύπρο: δοκιμαστικό πρόγραμμα στο Cyprus Institute" από τον Δρ Alaric Montenon από το Cyprus Institute.

Την Πέμπτη, 24 Μαρτίου στην 19η. Τοποθεσία συνεδρίου : Institut français de Chypre. Το συνέδριο θα είναι στα γαλλικά.

Η Κύπρος είναι ένα ηλιόλουστο νησί όπου οι χειμώνες είναι ήπιοι και τα καλοκαίρια πολύ ζεστά. Οι απαιτήσεις κλιματισμού είναι σημαντικές και αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κατανάλωση ενέργειας σε εθνικό επίπεδο .
Επί του παρόντος, δεν έχει φυσικούς πόρους ,η Κύπρος εισάγει πετρέλαιο για την παραγωγή αυτής της ενέργειας. Το ιδιωτικό ερευνητικό κέντρο,The Cyprus Institute, πήρε την πρόκληση να χρησιμοποιήσει άμεσα την τοπική ηλιακή πηγή για την παραγωγή κλιματισμού. Μέσω τουευρωπαϊκού προγράμματος STS - MED, το ερευνητικό ινστιτούτο εγκατέστησε τον πρώτο συλλέκτη Fresnel στην Κύπρο το οποίο χρησιμοποιεί τις ακτίνες του φωτός του ήλιου για να παράγει κρύο,μέσω μίας αντλίας η οποία παράγει θερμότητα. Η παρουσίαση θα περιστρέφεται γύρο από τον ηλιακό δυναμικό στην Κύπρο και το σχέδιο κλιματισμού στο Cyprus Institute.

publie le 15/03/2016

hautdepage