Συνεργασία μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου [fr]

Κοινό δελτίο τύπου της 18ης Οκτωβρίου 2016

JPEG

« Αποτελέσματα Αξιολόγησης Νέων Προγραμμάτων Γαλλικής Γλώσσας για Επαγγελματικούς Σκοπούς ΑΞΙΚ
&
Επιμορφωτικό Εργαστήρι για την Αξιολόγηση Εργασιών σε Μάθημα Γλώσσας για Επαγγελματικούς Σκοπούς

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9.00, η Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Νέων Προγραμμάτων Γαλλικής Γλώσσας για Επαγγελματικούς Σκοπούς που προσφέρει το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) από το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Τα νέα προγράμματα σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου και εντάσσονται στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπεγράφη ανάμεσα στα δυο εκπαιδευτικά ιδρύματα το Σεπτέμβριο 2015, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων λήφθηκαν υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες των φοιτητών του ΑΞΙΚ ανάλογα με τον τομέα επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και η ανάγκη εναρμόνισης των προγραμμάτων με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα νέα προγράμματα τέθηκαν σε πιλοτική εφαρμογή την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 και έτυχαν αξιολόγησης από τους φοιτητές με ανώνυμο ερωτηματολόγιο στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, καθώς και από το Ινστιτούτου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ήταν πολύ ενθαρρυντικά, με την πλειοψηφία των φοιτητών να κρίνει ότι το περιεχόμενο των προγραμμάτων και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, οι εργασίες που ανατέθηκαν εντός και εκτός τάξης, καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν, σχετίζονταν άμεσα με τους τομείς επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, έδιναν την ευκαιρία για ενεργή εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη Γαλλική Γλώσσα. Ανάλογα θετικά και ενθαρρυντικά ήταν και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προγραμμάτων από το Ινστιτούτο. Τονίστηκε η ανάγκη για συνέχιση του εν λόγω έργου, καθώς και η συστηματική βελτίωση και αξιολόγησή των προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της βιομηχανίας και τις νέες τάσεις στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών για Επαγγελματικούς Σκοπούς.

Μετά το τέλος της Παρουσίασης ακολούθησε Εργαστήρι Επιμόρφωσης με τη συμμετοχή προσωπικού όλων των επαγγελματικών ειδικοτήτων των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει το ΑΞΙΚ, με θέμα «Αξιολόγηση Εργασίας (Project) Αυτόνομης Μάθησης στο Μάθημα Γαλλικών για Επαγγελματικούς Σκοπούς». Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Jean-Marc Mangiante, του Πανεπιστημίου του Αρτουά, Γαλλίας, φιλοξενούμενος του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η προετοιμασία των καθηγητών ειδικοτήτων για συμμετοχή στην αξιολόγηση των εργασιών που θα ανατεθούν στο μάθημα Γαλλικής Γλώσσας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/17.»

publie le 08/11/2016

hautdepage