Συνάντηση του Διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης της Γαλλικής Δημοκρατίας με τους Κύπριους διαπραγματευτές

« Ο κ. Pierre Levy, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης της Γαλλικής Δημοκρατίας συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών στο Παρίσι με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή, κ. Kudret Ozersay στις 27 Μαΐου 2014 και με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη στις 28 Μαΐου 2014, με δική τους πρωτοβουλία.

Κατά τις συναντήσεις αυτές ο κ. Pierre Levy είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους διαπραγματευτές για τις εξελίξεις στη διαπραγματευτική διαδικασία και για τις προοπτικές της. Επιβεβαιώθηκε επίσης η στήριξη της Γαλλίας στις συνομιλίες. »

publie le 18/06/2014

hautdepage