Συνάντηση του κ. Jean-Marc Ayrault με τον κ. Espen Barth Eide (Παρίσι, 15 Απριλίου 2016)

Ο κ. Jean-Marc Ayrault, Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης της Γαλλίας συνάντησε τον κ. Espen Barth Eide, Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το κυπριακό, στο Παρίσι στις 15 Απριλίου 2016.
Συζήτησαν για τις ενδοκυπριακές συνομιλίες.

JPEG

Ο κ. Jean-Marc Ayrault, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του, κ. Ιωάννη Κασουλίδη στις 8 Απριλίου 2016, εξέφρασε εκ νέου στον κ. Espen Barth Eide τη στήριξη της Γαλλίας στη διαδικασία επανένωσης του νησιού και στην αποστολή των καλών του υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, ο κ. Espen Barth Eide παρέστη σε γεύμα με τον κ. Pierre Levy, Διευθυντή Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εξωτερικών και τον κ. Jean-Marc Séré-Charlet, Βοηθό Διευθυντή των Ηνωμένων Εθνών, Διεθνών Οργανισμών, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Γαλλοφωνίας. Ακολούθησαν συναντήσεις στο Υπουργείο τις οποίες προέδρευε ο κ. Jean-Pierre Lacroix, Διευθυντής των Ηνωμένων Εθνών, Διεθνών Οργανισμών, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Γαλλοφωνίας. Οι λεπτομερείς αυτές διαβουλεύσεις επέτρεψαν στον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να εκφράσει τις απόψεις του για τις συνομιλίες και να παρουσιάσει την παρούσα κατάσταση.

publie le 19/04/2016

hautdepage