Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Γαλλίας, Κύπρου και Ελλάδας

Κοινό Ανακοινωθέν – Κάιρο, 8 Ιανουαρίου 2020

1. Στο πλαίσιο συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων και συντονισμού, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Γαλλίας, της Κύπρου και της Ελλάδας συναντήθηκαν στο Κάιρο στις 8 Ιανουαρίου 2020 για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπό το φως των αυξημένων εντάσεων που απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή αυτή, με την παρουσία του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών σε συμβουλευτικό πλαίσιο.

2. Οι Υπουργοί τόνισαν τη στρατηγική φύση της σχέσης των αντίστοιχων κρατών τους λόγω γεωγραφικών, ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών, σε πλήρη συμφωνία και σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η σχέση αποτελεί ισχυρή βάση συνεργασίας σε πολλούς τομείς. Οι Υπουργοί επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να αναλάβουν πρόσθετες κοινές προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κυρίως ένοπλες συγκρούσεις, τρομοκρατία και άτυπη μετανάστευση.

3. Οι Υπουργοί έκριναν ότι η υπογραφή των μνημονίων συναντίληψης του Νοεμβρίου μεταξύ της Τουρκίας και του κ. Fayez Sarraj, του Προέδρου του Συμβουλίου Προεδρίας της Λιβύης, αποτελεί παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Οι Υπουργοί τόνισαν ότι αυτά τα μνημόνια υπονόμευσαν περαιτέρω την περιφερειακή σταθερότητα και ότι αμφότερα θεωρούνται άκυρα.

4. Επιπλέον, το Μνημόνιο Συναντίληψης Τουρκίας-Λιβύης, το οποίο επιδιώκει να οριοθετήσει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στη Μεσόγειο Θάλασσα, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων Κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να προκαλέσει οποιοσδήποτε νομικές συνέπειες. Επιπρόσθετα οι Υπουργοί επανέλαβαν την ανάγκη για πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους στη Μεσόγειο. Από αυτή την άποψη, οι Υπουργοί καταδίκασαν έντονα τις συνεχιζόμενες τουρκικές δραστηριότητες στη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και στα χωρικά της ύδατα. Οι Υπουργοί καλούν την Τουρκία να παύσει άμεσα όλες τις παράνομες ερευνητικές ενέργειες.

5. Οι Υπουργοί έκριναν ότι το μνημόνιο ασφαλείας και οποιαδήποτε απόφαση για αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη αποτελούν σοβαρή παραβίαση του Ψηφίσματος 2259 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και κάλεσαν για άμεση αποκλιμάκωση.

6. Στο πλαίσιο αυτό, οι τέσσερις Υπουργοί υπογράμμισαν τη βαθιά ανησυχία τους για τις πρόσφατες τουρκικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένουν από την Τουρκία να ενεργήσει υπεύθυνα και τονίζουν την αναγκαιότητα οι χώρες της λεκάνης της Μεσογείου να συνεργαστούν με καλή θέληση και εποικοδομητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Μεσογείου, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

7. Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι μια συνολική πολιτική λύση είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης της κρίσης στη Λιβύη και επαναφοράς της σταθερότητας στην περιοχή. Οι Υπουργοί τόνισαν την πλήρη δέσμευσή τους να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής λύσης στην κρίση στη Λιβύη. Εξέφρασαν, επίσης, την επιθυμία τους να αποφύγουν την κλιμάκωση στη Λιβύη. Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί των τεσσάρων κρατών εξέφρασαν τη στήριξή τους στις προσπάθειες του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη κ. Ghassan Salame, στις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ και στη Διαδικασία του Βερολίνου.

8. Οι Υπουργοί τόνισαν την αποφασιστικότητα των κρατών τους να ενισχύσουν την αμοιβαία συνεργασία με σκοπό την αύξηση της ευημερίας των λαών τους. Τόνισαν, επίσης, την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αμοιβαίο συντονισμό των θέσεών τους και των μέτρων που στοχεύουν στην επίτευξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στα κράτη τους και στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων.

9. Εν κατακλείδι, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην περιφερειακή συνεργασία και στην ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη που επιδιώκουν όλα τα κράτη της περιοχής, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Επίσης, επιβεβαίωσαν ότι η επίτευξη ανάπτυξης θα συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία και ότι αυτός ο στόχος εμποδίζεται, επί του παρόντος, από τις συνεχιζόμενες κρίσεις που πρέπει να επιλυθούν με σοβαρότητα, το συντομότερο δυνατό.

10. Οι Υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους και να συγκαλέσουν την επόμενη συνάντησή τους στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί.

publie le 20/02/2020

hautdepage