Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις με τους πολίτες σχετικά με την Ευρώπη σε 12 ερωτήσεις [en] [fr]

Η Γαλλία έχει δεσμευτεί για την επανίδρυση της Ευρώπης και φέρει μια ισχυρή φιλοδοξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση: επαναπροσδιορισμός της κυριαρχίας, ενότητα γύρω από κοινές αξίες, ζωντανή δημοκρατία.

Πρέπει να ανοικοδομήσουμε την Ευρώπη. Αρχίζοντας τη συζήτηση χωρίς ταμπού από την παρούσα κατάσταση χωρίς προκαταλήψεις για το που πρέπει να οδηγηθεί.

Με αυτό το πνεύμα, ο πρόεδρος Emmanuel Macron πρότεινε σε όλα τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με πολίτες σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να δοθεί τελικά ο λόγος σε εκείνους για τους οποίους γίνεται η Ευρώπη.

Από τώρα έως τα τέλη Οκτωβρίου, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεξάγονται διαβουλεύσεις με πολίτες για την Ευρώπη. Απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και το θέμα του διαλόγου είναι Ευρώπη, για να πουν τι περιμένουν, τι ελπίζουν, τι μετανιώνουν, τι προτείνουν.

Υπό αυτή τη δυναμική, η Ημέρα της Ευρώπης αποτέλεσε μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει την πρώτη πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μετά από συναντήσεις που διοργανώθηκαν στα 27 κράτη μέλη.

JPEG

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβουλεύεται σε 24 γλώσσες, καλεί 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ψηφίσουν σε ένα ερωτηματολόγιο που ορίζεται από μια ομάδα πολιτών και είναι προσβάσιμο σε όλες τις γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών στον ιστότοπο Europa:
https : //ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_fr

Οι ερωτήσεις καθορίστηκαν από μια ομάδα ευρωπαίων πολιτών που φιλοξενήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την έδρα της εκπροσώπησης της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη. Δύο ημέρες συζήτησης και συμμετοχικών εκδηλώσεων ήταν η πρώτη εμπειρία της διακρατικής και πολύγλωσσης διαβούλευσης των πολιτών που πρέπει να επικροτηθεί.

Η όλη διαδικασία θα διακοπεί στα τέλη Οκτωβρίου, ώστε να μην υπάρχει παρέμβαση στην εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Τότε θα έρθει το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, στις οποίες οι ευρωπαίοι ηγέτες θα βασιστούν στη σύνταξη του πλαισίου μιας νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πείτε μας ποια είναι η Ευρώπη σας, έτσι ώστε η Ευρώπη του αύριο να έχει ένα νέο πρόσωπο: το δικό σας.

publie le 15/05/2018

hautdepage