Κλείσιμο της υπηρεσίας θεωρήσεων [en]

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία θεωρήσεων της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Κύπρο θα είναι κλειστή την Παρασκευή, 1η Απριλίου 2016.

publie le 31/03/2016

hautdepage