Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια στην Ευρώπη και στην Κύπρο : κατάσταση, προοπτικές και διεθνείς αλληλεπιδράσεις

Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια στην Ευρώπη και στην Κύπρο : κατάσταση, προοπτικές και διεθνείς αλληλεπιδράσεις (Η διάλεξη θα διεξαχθεί στα αγγλικά). Από τον Dr Laurence Rouil και Dr Jean Sciare.

Με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου

Την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 - η ώρα 7:00 - - Cyprus Institute

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση μιας ανάλυσης της τρέχουσας, αλλά και της μέλλουσας κατάστασης της ρύπανσης του αέρα στην Ευρώπη, με έμφαση στο θέμα των αιωρούμενων σωματιδίων
Παρέμβαση της Dr Laurence Rouïl, ερευνήτριας στο INERIS και υπεύθυνης του "Τμήματος Περιβαλλοντικής Μοντελοποίησης και απόφασης. Ο τίτλος της παρέμβασης είναι : "Η ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια στην Ευρώπη : πλαίσιο, προοπτικές, και παγκόσμιες και παγκόσμιες αλληλεπιδράσεις" ".

Παρέμβαση του Dr Jean Sciare, διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ενέργειας, περιβάλλοντος και νερού στο Ινστιτούτο Κύπρου. Ο τίτλος της παρέμβασης είναι : "Κύπρος, στο σταυροδρόμι της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 3 ηπείρους".
Η ατμοσφαιρική ρύπανση, παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα περιβαλλοντικά θέματα στον κόσμο και στην Ευρώπη, εξαιτίας των επιβλαβών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν εφαρμοστεί φιλόδοξες και αποδοτικές στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών, οι οποίες απέφεραν κάποια θετικά αποτελέσματα που θα επανεξεταστούν.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να μειωθεί η έκθεση του ανθρώπου στα σωματίδια, ακόμα και στις χώρες τις Ευρώπης.
Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα περιγραφούν η τρέχουσα κατάσταση, οι κυριότεροι παράγοντες ρύπανσης με αιωρούμενα σωματίδια στην Ευρώπη, τα είδη των περιπτώσεων καθώς και το τι να αναμένουμε από μελλοντικές νομοθεσίες και στρατηγικές διαχείρισης. Επίσης, θα αναφερθούν οι σχέσεις σύνδεσης με την παγκόσμια κλίμακα και το μέλλον του κλίματος.

http://www.ifchypre.org/index.php/el/culture/17-manifestations/346-conference-de-laurence-rouil

publie le 08/02/2016

hautdepage