Πρωτοβουλία για την Ευρώπη : ομιλία του Προέδρου Macron

"Επανήλθε ο χρόνος όπου η Γαλλία προτείνει. Σκέπτομαι αυτή τη στιγμή τον Ρομπέρ Σουμάν, στις 9 Μαίου 1950, στο Παρίσι, όταν τόλμησε να προτείνει την οικοδόμηση της Ευρώπης.
Σκέπτομαι τα συγκλονιστικά του λόγια : « Η Ευρώπη δεν έχει οικοδομηθεί, είχαμε πόλεμο »"

Emmanuel Macron, 26 Σεπτεμβρίου 2017

JPEG

Πρωτοβουλία για την Ευρώπη
Μια Ευρώπη κυρίαρχη,
Ενωμένη, δημοκρατική

Απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του καιρού μας – όπως είναι η άμυνα και η ασφάλεια, οι μεγάλες μεταναστεύσεις, η ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή επανάσταση, η ρύθμιση μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας – έχουν βρει οι ευρωπαϊκές χώρες τα μέσα για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα και τις αξίες τους, να εγγυηθούν και να προσαρμόσουν το μοναδικό στον κόσμο δημοκρατικό και κοινωνικό τους πρότυπο ; Μπορεί η κάθε χώρα μόνη της να αντιμετωπίσει την κάθε μία από τις προκλήσεις αυτές ;

Δεν επιτρέπεται να διατηρήσουμε τις ίδιες πολιτικές, τις ίδιες συνήθειες, τις ίδιες διαδικασίες, τον ίδιο προϋπολογισμό. Ούτε μπορούμε να επιλέξουμε την οδό της εθνικής αναδίπλωσης.

Η μόνη οδός που εξασφαλίζει το μέλλον μας, είναι η επανίδρυση μιας Ευρώπης κυρίαρχης, ενωμένης και δημοκρατικής.

Μια Ευρώπη κυρίαρχη

Τα έξι κλειδιά της ευρωπαϊκής κυριαρχίας

1. Μια Ευρώπη που εγγυάται την ασφάλεια σε όλες της τις διαστάσεις
- Στα θέματα άμυνας, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μια κοινή δύναμη επέμβασης, έναν κοινό προϋπολογισμό άμυνας και ένα κοινό δόγμα για να ενεργεί. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την όσο το δυνατόν ταχύτερη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, μια μόνιμα δομημένη συνεργασία και να τα συμπληρώσουμε με μιαν ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επέμβασης που να επιτρέπει την καλύτερη ολοκλήρωση των ενόπλων δυνάμεών μας σε όλες τις βαθμίδες.
- Στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, η Ευρώπη οφείλει να εξασφαλίσει την προσέγγιση των ικανοτήτων μας σε θέματα πληροφοριών δημιουργώντας μιαν Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πληροφοριών.
- Η ασφάλεια πρέπει να εξασφαλισθεί από κοινού, σε όλες της τις διαστάσεις : πρέπει να εξοπλίσουμε την Ευρώπη με μια κοινή δύναμη πολιτικής προστασίας.

2. Μια Ευρώπη που ανταποκρίνεται στην μεταναστευτική πρόκληση
- Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν κοινό χώρο στο θέμα των συνόρων, του ασύλου και του μεταναστευτικού ώστε να ελέγχουμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας, να υποδεχόμαστε με αξιοπρέπεια τους πρόσφυγες, να τους εντάσσουμε πραγματικά στις τοπικές κοινωνίες και να αποπέμπουμε γρήγορα όσους δεν είναι επιλέξιμοι για το δικαίωμα ασύλου.
- Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου, το οποίο θα επιταχύνει και θα εναρμονίζει τις διαδικασίες μας. Να δημιουργήσουμε διασυνδεδεμένους φακέλους και ασφαλή βιομετρικά έγγραφα ταυτότητας. Να δημιουργήσουμε προοδευτικά μιαν Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή που να εγγυάται αυστηρή διαχείριση των συνόρων και να εξασφαλίζει την επιστροφή όσων δεν μπορούν να παραμείνουν. Να χρηματοδοτήσουμε ένα ευρύ ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης και ένταξης για τους πρόσφυγες.

3. Μια Ευρώπη στραμμένη προς την Αφρική και τη Μεσόγειο
- Η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει εξωτερική πολιτική επικεντρωμένη σε κάποιες προτεραιότητες : πρώτα η Μεσόγειος και η Αφρική.
- Πρέπει να αναπτύξει νέα συνεταιριστική σχέση με την Αφρική, η οποία να στηρίζεται στην παιδεία, την υγεία και την ενεργειακή μετάβαση.

4. Μια Ευρώπη πρότυπο της βιώσιμης ανάπτυξης
- Η Ευρώπη πρέπει να τεθεί επικεφαλής μιας οικολογικής μετάβασης αποτελεσματικής και ακριβοδίκαιης.
- Πρέπει να διευκολύνει τις επενδύσεις προς αυτή τη μετάβαση (μεταφορές, κατοικία, βιομηχανία, γεωργία…) αποδίδοντας σωστή τιμή στον άνθρακα : μέσω μιας ελάχιστης τιμής στο εσωτερικό των συνόρων της. Μέσω ενός ευρωπαϊκού φόρου άνθρακα στα σύνορα ώστε να εξασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ παραγωγών και ανταγωνιστών αυτών των τελευταίων.
- Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα βιομηχανικό πρόγραμμα υποστήριξης στα καθαρά οχήματα και στις αναγκαίες υποδομές (όπως οι σταθμοί φόρτισης…).
- Πρέπει να εξασφαλίσει επισιτιστική της κυριαρχία, μεταρρυθμίζοντας την κοινή αγροτική πολιτική και ιδρύοντας μια κοινή δύναμη ελέγχου που θα εξασφαλίζει την διατροφική ασφάλεια των Ευρωπαίων.

5. Μια Ευρώπη της καινοτομίας και της ρύθμισης προσαρμοσμένης στον ψηφιακό κόσμο
- Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί και όχι να υποστεί την αλλαγή αυτή προάγοντας στην παγκοσμιοποίηση το δικό της πρότυπο που αποτελεί συνδυασμό καινοτομίας και ρύθμισης.
- Πρέπει να αποκτήσει μιαν Υπηρεσία για την ανατρεπτική καινοτομία, χρηματοδοτώντας από κοινού νέα ερευνητικά πεδία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή ανεξερεύνητα πεδία.
- Πρέπει να εξασφαλίσει την ισότητα και την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή μετάβαση, εξετάζοντας εκ νέου τα φορολογικά της συστήματα (φορολογία των ψηφιακών επιχειρήσεων) και ρυθμίζοντας τις μεγάλες πλατφόρμες.

6. Μια Ευρώπη οικονομική και νομισματική δύναμη
- Πρέπει να καταστήσουμε την ευρωζώνη καρδιά της οικονομικής δύναμης της Ευρώπης ανά τον κόσμο.
- Συμπληρωματικά προς τις εθνικές μεταρρυθμίσεις, πρέπει να αποκτήσει εργαλεία που θα την καταστήσουν ζώνη ανάπτυξης και σταθερότητας, ειδικότερα έναν προϋπολογισμό που να επιτρέπει τη χρηματοδότηση κοινών επενδύσεων και την εξασφάλιση της σταθερότητας σε περιπτώσεις οικονομικών κρίσεων.

Μια Ευρώπη ενωμένη
1. Μια συγκεκριμένη αλληλεγγύη μέσω της κοινωνικής και φορολογικής σύγκλισης
- Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τη σύγκλιση στο εσωτερικό όλης της Ένωσης, καθορίζοντας κριτήρια που θα οδηγούν σε προοδευτική σύγκλιση των κοινωνικών και φορολογικών μας μοντέλων. Ο σεβασμός των κριτηρίων αυτών πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση της πρόσβασης στα Ταμεία Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης.
- Από φορολογική σκοπιά, πρέπει να καθοριστεί ένα φάσμα φορολογικών συντελεστών των εταιρειών. Από την κοινωνική πλευρά, πρέπει να υπάρχει ένας εγγυημένος για όλους ελάχιστος μισθός, προσαρμοσμένος στην οικονομική πραγματικότητα της κάθε χώρας και να πλαισιώνεται ο ανταγωνισμός από διαφορετικά επίπεδα κοινωνικών εισφορών.

2. Το κονίαμα του πολιτισμού και της γνώσης
- Το ισχυρότερο κονίαμα της Ευρώπης είναι η δημιουργία του συναισθήματος του ανήκειν.
- Πρέπει να ενισχύσουμε τις ανταλλαγές ώστε κάθε νεαρός Ευρωπαίος να περνά τουλάχιστον ένα εξάμηνο σε μιαν άλλη ευρωπαϊκή χώρα (το 50% μιας ηλικιακής τάξης το έτος 2024) και κάθε φοιτητής να μιλά δυο ευρωπαϊκές γλώσσες ως το 2024.
- Πρέπει να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, δίκτυα πανεπιστημίων που να επιτρέπουν τις σπουδές στο εξωτερικό και την παρακολούθηση των μαθημάτων σε τουλάχιστον δύο γλώσσες. Στο λύκειο, πρέπει να δημιουργήσουμε μια διαδικασία εναρμόνισης ή αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σύμφωνα με το πρότυπο της ανώτατης εκπαίδευσης).

JPEG

Μια Ευρώπη δημοκρατική
Η ευρωπαϊκή επανίδρυση δεν θα ολοκληρωθεί απουσία των λαών, αλλά με τη συνεργασία τους ήδη από την αρχή αυτού του οδικού χάρτη.
1. Η αναγκαιότητα της συζήτησης : οι δημοκρατικές συμβάσεις
- Επί ένα εξάμηνο, εθνικές και τοπικές συζητήσεις, πάνω σε κοινά θέματα θα διοργανωθούν το 2018 σε όλες τις εθελόντριες χώρες της Ε.Ε.
2. Η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . τα διεθνικά ψηφοδέλτια
- Ήδη από το 2019, κάνοντας χρήση της ποσόστωσης των Βρετανών βουλευτών που πρόκειται να αποχωρήσουν, πρέπει να συντάξουμε διακρατικές λίστες που θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους να ψηφίσουν για ένα πρόγραμμα συνεκτικό και κοινό.

Ποια Ευρώπη το 2024 ;
1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό μας πλαίσιο
- Η Ε.Ε. καθορίζει την κοινή μας βάση που στηρίζεται πάνω σε (i) κοινές δημοκρατικές αξίες, μη διαπραγματεύσιμες, (ii) μιαν ενιαία αγορά απλούστερη και περισσότερο προστατευτική, σε συνδυασμό με μια νέα εμπορική πολιτική (προς τρεις κατευθύνσεις : διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αμοιβαιότητα με έναν ευρωπαίο εμπορικό εισαγγελέα υπεύθυνο για την επαλήθευση του σεβασμού των κανόνων εκ μέρους των ανταγωνιστών μας και χωρίς χρονοτριβή τιμωρία κάθε ανέντιμης πρακτικής).
- Αν επιτρέψει φιλόδοξες διαφοροποιήσεις, η Ένωση θα μπορέσει να διευρυνθεί προοδευτικά στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
- Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να μεταρρυθμίσει τους θεσμούς της, με μια μικρότερη (δεκαπενταμελή) Επιτροπή.

2. Η διαφοροποίηση μέσω της φιλοδοξίας
- Στο εσωτερικό της Ένωσης, όσοι θέλουν να προχωρήσουν μακρύτερα, γρηγορότερα, πρέπει να μπορούν να το κάνουν χωρίς εμπόδια. Οι συνεργασίες θα είναι πάντοτε ανοιχτές σε όλους, με μοναδικό κριτήριο το κοινό επίπεδο φιλοδοξίας, χωρίς προκαθορισμένη μορφή.

3. Η γαλλογερμανική παρότρυνση
- Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η γαλλογερμανική παρότρυνση θα είναι αποφασιστικής σημασίας. « Γιατί να μην θέσουμε ως στόχο μέχρι το 2024, να ολοκληρώσουμε εντελώς τις αγορές μας εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες στις επιχειρήσεις μας, από το επιχειρηματικό ως το πτωχευτικό δίκαιο ; »
- Το πρωτοπόρο και συγκεκριμένο αυτό πνεύμα είναι αυτό που διαπνέει την Συνθήκη των Ηλυσίων, για την οποίαν η Γαλλία προτείνει μεταρρύθμιση που θα αναδεικνύει την νέα κοινή φιλοδοξία.

4. Ο όμιλος της ευρωπαϊκής επανίδρυσης
- Όλα τα Κράτη που προσχωρούν σε αυτή τη βούληση θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις επόμενες εβδομάδες έναν « όμιλο της ευρωπαϊκής επανίδρυσης ».
- Ο όμιλος θα φιλοξενήσει εκπροσώπους κάθε Κράτους μέλους σε εθελοντική βάση και θα συνεργαστεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
- Ως το καλοκαίρι του 2018, θα εργαστεί για να διευκρινίσει και να προτείνει μέτρα που θα υλοποιήσουν αυτή τη φιλοδοξία, τροφοδοτούμενο από τις συζητήσεις των δημοκρατικών συμβατικών συνελεύσεων. Θέμα προς θέμα, τα απαραίτητα εργαλεία για την επανίδρυση (ενισχυμένη συνεργασία, αλλαγή Συνθήκης στο τέλος…) θα εξεταστούν.

***

"Επανήλθε ο χρόνος όπου η Γαλλία προτείνει. Σκέπτομαι αυτή τη στιγμή τον Ρομπέρ Σουμάν, στις 9 Μαίου 1950, στο Παρίσι, όταν τόλμησε να προτείνει την οικοδόμηση της Ευρώπης.
Σκέπτομαι τα συγκλονιστικά του λόγια : « Η Ευρώπη δεν έχει οικοδομηθεί, είχαμε πόλεμο »"
Εμμανυέλ Μακρόν, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας : http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/

Περισσότερα

- Κατεβάστε την ομιλία του Προέδρου(PDF - 348.1 ko)
- Κατεβάστε τη σύνοψη των προτάσεων στα γαλλικά(PDF - 348.1 ko) και στα αγγλικά(PDF - 345.6 ko).

publie le 23/04/2019

hautdepage