Παρουσίαση της COP 21 από τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρουσίασαν κατά τη διάρκεια ανεπίσημης διάσκεψης τύπου την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ότι αφορά την Ένωση της Ενέργειας, τις κλιματικές διαπραγματεύσεις εν όψει της επερχόμενης Συνόδου για το Κλίμα (COP 21), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι τον Δεκέμβριο 2015 και τις ζεύξεις ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αυτής στην οποία συμμετείχε ο Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, Πρόεδρος του γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και ο Κωνσταντίνος Ξήχειλος, Αναπληρωτής Διευθυντής Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο κος Jean-Luc Florent παρουσίασε την επερχόμενη Σύνοδο για το Κλίμα (COP 21) η οποία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2015 στο Παρίσι.

Βλέπε κείμενο της παρουσίασής του στα αγγλικά

PDF - 240.4 ko
(PDF - 240.4 ko)

publie le 04/03/2015

hautdepage