Παρέμβαση του Πρέσβη στην πρώτη εκδήλωση του νεοσύστατου οργανισμού « Τhe European Cyprus Society » (Λευκωσία, 31 Ιανουαρίου 2017) [en]

JPEG

Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κ. René Troccaz, ήταν εκ των ομιλητών στην πρώτη εκδήλωση του ΜΚΟ « Τhe European Cyprus Society », η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία την 21η Ιανουαρίου 2017.

Ο ΜΚΟ αποτελείται από είκοσι μέλη και ένα εννιαμελές συμβούλιο αποτελούμενο από μέλη ηλικίας από 18 έως 35 ετών και ασχολείται με θέματα νεολαίας, ευρωπαϊκών προκλήσεων και ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο στόχος του είναι να ενθαρρύνει τους νέους να συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο και να τους δίνει λόγο στα θέματα που τους αφορούν.

Κατά την ομιλία του ο Πρέσβης υπογράμμισε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες τις οποίες συναντά η νεολαία στην Ευρώπη, κυρίως την ανεργία, η οποία είναι πιο αυξημένη στους νέους σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Υπενθύμισε επίσης τα όργανα τα οποία διαθέτει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, ευνοώντας την κινητικότητα των νέων και των ευρωπαίων εργαζομένων αλλά και την κατάρτισή τους.

Τέλος, σχετικά με την καθοριστική πρόκληση που αποτελούν οι νέοι στην Ευρώπη, ο Πρέσβης υπογράμμισε τη σημασία που πρέπει να τους δοθεί για να μπορέσουν να πιστέψουν στο μέλλον της Ευρώπης ως ιδανικού προτύπου που ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης.

publie le 06/02/2017

hautdepage