Ο κος Σώζος-Χρίστος Θεοδούλου είναι ο νέος Επίτιμος Πρόξενος της Γαλλίας στη Λάρνακα

Ο κος Σώζος-Χρίστος Θεοδούλου έλαβε από τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, την επιστολή διορισμού του ως Επίτιμου Προξένου της Γαλλίας στη Λάρνακα.
Οι Επίτιμοι Πρόξενοι εκπροσωπούν τον Πρέσβη ενώπιων των τοπικών αρχών σε θέματα που άπτονται τόσο των συμφερόντων των Γάλλων πολιτών που κατοικούν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους όσο και των γαλλικών συμφερόντων στην επικράτεια της αρμοδιότητάς τους.

http://www.ambafrance-cy.org/Coordonnees-des-services

publie le 15/06/2015

hautdepage