Ο Πρέσβης της Γαλλίας παρουσιάζει το COP 21 στο Συνέδριο PV-NET (8/5/2015)

Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κύριος Jean Luc Florent, προσκλήθηκε να μιλήσει κατά την τελική διάσκεψη του ερευνητικού δικτύου PV-NET, το οποίο διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρο στη Λευκωσία στις 08 Μαΐου, 2015. Κατά την ομιλία του παρουσίασε τις διακυβεύσεις της επερχόμενης Συνόδου για το Κλίμα (COP 21) που θα διεξαχθεί στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015.

Το ερευνητικό δίκτυο PV NET, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια και αποτελείται από αρκετούς οργανισμούς της μεσογειακής Ευρώπης, στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καλύτερης ενεργειακής πολιτικής για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσόγειο, ερευνώντας την καλύτερη και την πλέον αποδοτική χρήση των φωτοβολταϊκών, μέσω της έξυπνης εφαρμογής του «net metering» (αυτοκατανάλωση). Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία), η Γαλλία εκπροσωπήθηκε από την Noemie Poize, de Rhone Alpes Energie and Didier Jaquemoux, d’ERDF.

PDF - 235.6 ko
Intervention de Mr l’Ambassadeur
(PDF - 235.6 ko)

http://www.pvnetmetering.eu/?lang=fr

https://www.youtube.com/watch?v=Yzpbw1ymTTQ

publie le 12/06/2015

hautdepage