Ομιλία του Πρέσβη στην διάρκεια των εγκαινίων των ενημερωτικών επιγραφών του αρχαιολογικού χώρου της Χοιροκοιτίας (24 Απριλίου, 2015)

Κύριε Υπουργέ Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κυρία Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου,
Κύριε Δήμαρχε Χοιροκοιτίας,
Αγαπητοί Αρχαιολόγοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Στον τομέα της αρχαιολογίας, η γαλλο-κυπριακή συνεργασία χρονολογείται από πολύ παλιά. Συνιστά, όπως γνωρίζετε, θεμελιώδη πτυχή της διμερούς μας συνεργασίας. Το 2015, το Υπουργείο Εξωτερικών στήριξε οικονομικά 4 ανασκαφές έρευνες στην Κύπρο, στους ακόλουθους αρχαιολογικούς χώρους: Κλήμονας, Κίτιον –Παμπούλας, Αμαθούντα και Πάφος.
Η διεθνής αναγνώριση της γαλλικής αρχαιολογίας έχει μακρά ιστορική παράδοση, η οποία επιβεβαιώνεται σήμερα από την ποιότητα των επιστημονικών εργασιών που διεξάγονται με τις χώρες εταίρους μας, με την Κύπρο ως συμβολικό παράδειγμα.
Ο αρχαιολογικός χώρος της Χοιροκοιτίας ανακαλύφθηκε το 1934 από τον Κύπριο αρχαιολόγο Π. Δίκαιο.
Μετά από εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε το 1976 στα πλαίσια μιας κοινής αποστολής του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών – τη Βρετανική Σχολή Αρχαιολογίας στην Ιερουσαλήμ, την γαλλική αρχαιολογική αποστολή, η οποία συνέχισε μόνη τις ανασκαφές από το 1977, υπό τη καθοδήγηση του καθηγητή Alain Lebrun.
Μέσα σε διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ετών, η γαλλική αποστολή πολλαπλασίασε τα ευρήματα στον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Προκεραμικής Νεολιθικής.
Ο πλούτος και η ποικιλία των πληροφοριών που λαμβάνονται από τον αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας επιτρέπουν πολλαπλές προσεγγίσεις, ανεξαρτήτως μελέτης τεχνικών οικοδόμησης, μελέτης του περιβάλλοντος ή των στρατηγικών επιβίωσης και ανάπτυξής τους ή ακόμα της μελέτης των διαφόρων βιοτεχνικών μεθόδων που χρησιμοποιούνταν.
Η πολυμορφία αυτή και οι διάφορες προσεγγίσεις αναδεικνύονται λαμπρά μέσω των διαφόρων επιγραφών που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο.
Ήδη από την αρχή, η γαλλική αρχαιολογική αποστολή συνδέθηκε πλήρως με τα διάφορα προγράμματα συντήρησης, προστασίας, αξιοποίησης αρχιτεκτονικών κειμηλίων και των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Το πρώτο πρόγραμμα περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου γύρω από την αποκατάσταση κάποιων από τις κατασκευές που είδαν το φως από τη γαλλική αποστολή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα ήταν η κατάταξη της Χοιροκοιτίας το 1998 στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Η συνεργασία αυτή στον τομέα της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς θα ενισχυθεί από το 2013, με την άφιξη – στα πλαίσια μιας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου και του Πανεπιστημίου του Maine – μιας φοιτήτριας του προγράμματος master 2 για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατά τη διάρκεια 5 μηνών, εργάστηκε υπό την εποπτεία της Odile Lebrun και σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Χοιροκοιτίας.
Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Maine συνεχίστηκε και πέρυσι με την διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Παμπούλας στον οποίο εργάστηκε ένας φοιτητής. Στους επόμενους μήνες ενδέχεται να αρχίσουν οι εργασίες διαμόρφωση.
Τέλος, φέτος, μια φοιτήτρια του προγράμματος master 2 εργάζεται στον αρχαιολογικό χώρο της Αμαθούντας. Έχει ως αποστολή να προτείνει μία πολιτιστική διαδρομή με εγκατάσταση επιγραφών. Θα πλαισιώνεται από αρχαιολόγο της Γαλλικής Σχολής της Αθήνας και το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Οφείλω να διευκρινίσω ότι η Αμαθούντα θα τιμηθεί ιδιαιτέρως κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015, αφού θα εορτάσουμε την τεσσαρακοστή επέτειο της παρουσίας της γαλλικής αποστολής στον αρχαιολογικό χώρο. Με την ευκαιρία αυτή, η Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Γαλλικό Ινστιτούτο θα διοργανώσουν μια σειρά εκδηλώσεων: κυρίως έκθεση και διαλέξεις.
Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εάν η πολιτιστική κληρονομιά και η αξιολόγησή της δεν βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο των συζητήσεων των εθνών, βρίσκονται σήμερα και δεν μπορούμε παρά να χαιρόμαστε γι’αυτό. Έγινε ένα σημαντικό στοιχείο της ενίσχυσης της πολιτιστικής ταυτότητας των εθνών.

Εξάλλου, σήμερα η κληρονομιά είναι στην πρώτη γραμμή των διενέξεων και των νέων μορφών πολέμου του 21ου αιώνα, όχι μόνο μεταξύ των κρατών, αλλά και εντός των κοινωνιών. Δυστυχώς, το διαπιστώσαμε ξανά κατά τους τελευταίους μήνες στο Ιράκ.
Επειδή ο πολιτισμός είναι για τον άνθρωπο η πραγματική επισφράγιση της ταυτότητάς του, η καταστροφή της κληρονομιάς επηρεάζει ανεπανόρθωτα τις αξίες και την αξιοπρέπεια των κοινωνιών, δυσχεραίνοντας τη συμφιλίωση μεταξύ των λαών.
Για όλους αυτούς του λόγους, δεν μπορώ παρά να χαρώ από το γεγονός ότι οι πολιτιστικές υπηρεσίες της Πρεσβείας της Γαλλίας συνοδεύουν την θέληση της Κύπρου για αξιοποίηση της εξαιρετικής κληρονομιάς της.
Εύχομαι πραγματικά η αρχαιολογική μας συνεργασία να συνεχιστεί και ενδεχομένως να ενισχυθεί.
Τέλος, θα ήθελα να κλείσω ευχαριστώντας την εταιρεία Total που χρηματοδότησε την πραγματοποίηση των ενημερωτικών επιγραφών, τις οποίες θα ανακαλύψουμε σε λίγο.
Σας ευχαριστώ.

publie le 28/05/2015

hautdepage