Οι υπηρεσίες

- Η Διπλωματική Αποστολή

Διπλωματική γραμματεία είναι ο παραδοσιακός όρος που υποδεικνύει την μικρή ομάδα διπλωματών που υποστηρίζει τον Πρέσβη. Αποστολή τους είναι να φροντίζουν για την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας.

- Το Προξενείο

Γενική παρουσίαση, στοιχεία επικοινωνίας και πρακτικές πληροφορίες
- Συντονισμός προξενικών υπηρεσιών
- Διατυπώσεις έκδοσης βιομετρικού διαβατηρίου
- Γενική παρουσίαση προξενείου
- Διατυπώσεις για τις προξενικές υπηρεσίες της Γαλλίας
- Δικαιολογητικά για την έκδοση ηλεκτρονικού διαβατηρίου (ή βιομετρικού διαβατηρίου)
- Εγγραφή στο μητρώο των Γάλλων που βρίσκονται εκτός Γαλλίας
- Διάταγμα σχετικά με την εγγραφή των Γάλλων που βρίσκονται εκτός Γαλλίας
- Η νομοθεσία για επώνυμο
- Εγγραφή πολιτικών γάμων
- Η εξάσκηση του δικαιώματος ψήφου στο εξωτερικό
- Έκδοση πιστοποιητικού γαλλικής υπηκοότητας
- Παράνομη μετακίνηση παιδιών

- Η Στρατιωτική Αποστολή

Η γαλλική Στρατιωτική Αποστολή στη Λευκωσία εκπροσωπεί το Υπουργείο Άμυνας και πιο συγκεκριμένα το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
- Η Στρατιωτική Αποστολή της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Κύπρο
- Επικαιρότητα της στρατιωτικής αποστολής (2009)
- Στρατιωτική ιστορία Γαλλίας – Κύπρου
- Σύνδεσμοι στρατιωτικού ενδιαφέροντος
- Η άμυνα της Γαλλίας

- Η Οικονομική Αποστολή

Η Οικονομική Αποστολή συγκεντρώνει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων και του Δημοσίου Ταμείου.

- Υπηρεσία Διεθνούς Αστυνομικής Τεχνικής Συνεργασίας (SCTIP)

Υπό την εποπτεία του Πρέσβη, εκπροσωπεί τους Γενικούς Διευθυντές της Εθνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Χωροφυλακής, καθώς και τη Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας και Προστασίας ενώπιον των τοπικών αστυνομικών αρχών.

- Η Πολιτιστική Υπηρεσία

Καλύπτει όλες τις πλευρές της γαλλικής πολιτιστικής δράσης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

publié le 08/08/2014

haut de la page