Οι διαβουλεύσεις με τους πολίτες για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης [en] [fr]

Από τις αρχές Απριλίου έως τα τέλη Οκτωβρίου 2018, οι συζητήσεις και οι ασκήσεις συμμετοχικής δημοκρατίας θα πραγματοποιηθούν σε 27 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η ευρεία διαβούλευση στοχεύει στην αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ των λαών και της οικοδόμησης της Ευρώπης.

Σε όλη την Ευρώπη υπήρξε μια αίσθηση αποσύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων και των αποφάσεων που ελήφθησαν στις Βρυξέλλες. Ένας σημαντικός αριθμός εκφράζει δυσαρέσκεια ή αποθάρρυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, πρότεινε να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβουλεύσεων με τους πολίτες.

Από τις αρχές Απριλίου έως τα τέλη Οκτωβρίου 2018, στις 27 χώρες που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο), πραγματοποιήθηκαν και οι δύο συζητήσεις και ασκήσεις συμμετοχικής δημοκρατίας. Προκειμένου να προσεγγιστεί ο μέγιστος αριθμός πολιτών, θα οργανωθεί ηλεκτρονική διαβούλευση.

Τα κοινά θέματα θα καθοριστούν από μια ομάδα Ευρωπαίων πολιτών που θα συνεδριάσουν στις 5 και 6 Μαΐου.

Οι διαβουλεύσεις αυτές ακολουθούν ορισμένες βασικές αρχές κοινές σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη: το άνοιγμα προς όλους τους πολίτες, ο πλουραλισμός, η διαφάνεια.

Η γενική ενημέρωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων προγραμματίζεται πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2018.

JPEG

publie le 23/04/2019

hautdepage