Νέα δράση συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου στον τομέα της ναυτικής αστυνομίας [fr]

JPEG

Στο πλαίσιο της γόνιμης συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου στον τομέα της αστυνομικής δράσης στο θαλάσσιο και λιμενικό περιβάλλον από το 2016, ο επικεφαλής του Κέντρου Πληροφοριών και Επιχειρήσεων της Ναυτικής Χωροφυλακής (CROGMAR) πραγματοποίησε αποστολή ανταλλαγής στο πλαίσιο της αντίστοιχης υπηρεσίας της Κυπριακής Ναυτικής και Λιμενικής Αστυνομίας, από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου.

Η δράση αυτή ακολούθησε μια πρώτη ανταλλαγή που πραγματοποιήθηκε το 2017 με προοπτική διεπιστημονικών πειραμάτων και την απόσπαση ενός Κύπριου αξιωματικού στο Κέντρο Πληροφοριών και Επιχειρήσεων της Γαλλικής Ναυτικής Χωροφυλακής τον περασμένο Οκτώβριο.

Η αποστολή αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε με ανταλλαγή επισκέψεων, συνίστατο στην εκπαίδευση στη χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων και σε επιχειρησιακές ανταλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Έτσι, ενισχύθηκε η βάση μιας αυξημένης ικανότητας αλληλεπίδρασης που ξεκίνησε κατά τις προηγούμενες δράσεις το 2017 μεταξύ αυτών των δύο υπηρεσιών, ιδίως στο πλαίσιο των αντίστοιχων ενεργειών τους.

Άλλες δράσεις συνεργασίας προγραμματίζονται για το 2019.

publie le 29/11/2018

hautdepage