Μεγάλη επιτυχία του ατελιέ πληροφόρησης «Κύπρος 2015» (Παρίσι, 09/10/2015)

Περίπου 50 γαλλικές εταιρείες συγκεντρώθηκαν γύρω από Κύπριους παράγοντες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

Το ατελιέ Business France υποδέχθηκε παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αντιπροσωπία κυπριακών εταιρειών που εκπροσωπούσαν πολύ διαφορετικούς τομείς: πετρελαίου, υγείας, θαλάσσιων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, τροφίμων, ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών κλπ. Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κος Jean-Luc Florent, συνόδευε επίσης την αντιπροσωπία.

JPEG

Σκοπός της εκδήλωσης αυτής, η οποία διοργανώθηκε από την Business France του Παρισιού και της Αθήνας που είναι και τα αρμόδια όργανα για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου (τον Κυπρο-Γαλλικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο), την Πρεσβεία της Κύπρου στο Παρίσι και την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Κύπρο είναι να αποτελέσει πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων.

JPEG

Η εκδήλωση διαχωρίστηκε σε δύο μέρη:

- Το πρώτο μέρος επικεντρώθηκε στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η κυπριακή αγορά με ομιλίες του Υπουργού, των Διευθυντών του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Ομίλου Θαλάσσιων Μεταφορών και του Επιτρόπου Ιδιωτικοποιήσεων.
- Το δεύτερο μέρος επικεντρώθηκε στην πραγματικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, πρακτικές εμπειρίες και επιτυχίες, με μαρτυρίες γαλλικών και κυπριακών εταιρειών.

JPEG

Το απόγευμα, διευθετήθηκαν περίπου 40 ατομικές συναντήσεις με τους βασικούς παράγοντες που ήταν παρόντες και με καμιά δεκαριά εκπροσώπους κυπριακών εταιρειών.

JPEG

publie le 14/10/2015

hautdepage