Μάθετε γαλλικά στην Κύπρο [en] [tr]

Στην Λευκωσία

The French Institute of Cyprus

Με πολύχρονη εμπειρία στην διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει ποιοτικά μαθήματα.

Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου
59, Λεωφόρος Στροβόλου
2018 Λευκωσία
Τηλ. +357 22 45 93 33
Φαξ+ 357 22 77 21 46
www.ifchypre.org
PNG

Γαλλοκυπριακό σχολείο

JPEG

Το Γαλλοκυπριακό σχολείο, ως επέκταση του Γαλλικού σχολείου Arthur Rimbaud, στοχεύει στην προώθηση των δύο γλωσσών μέσα σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.
Η διδασκαλία γίνεται στα γαλλικά, ωστόσο οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων: την αποκλειστικά γαλλική ή την δίγλωσση (Γαλλικά / Ελληνικά).
Παράλληλα, οι μαθητές μαθαίνουν αγγλικά, και από την ηλικία των 12 ετών έχουν επίσης την επιλογή να μάθουν Γερμανικά ή Ισπανικά ως επιπρόσθετη γλώσσα.
Το απολυτήριο του Γαλλικού σχολείου (Baccalauréat) αναγνωρίζεται παγκοσμίως και καθιστά δυνατή την φοίτηση σε όλα τα Πανεπιστήμια στην Γαλλία αλλά και στο εξωτερικό. Στην Γαλλία, η ανώτατη εκπαίδευση προσφέρεται δωρεάν από το κράτος.

Το εξαίρετο αυτό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται από τα Υπουργεία Παιδείας και της Γαλλίας και Κύπρου, προωθεί την μάθηση βασισμένη σε αξίες όπως ο ανθρωπισμός, η καλλιέργεια του πνεύματος, οι ίσες ευκαιρίες, η ανεκτικότητα και η κριτική σκέψη.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου.

Στην Λεμεσό

Alliance Française Λεμεσού
20 Αγίας Σοφίας και Διονύσου
3065 Λεμεσός
Κα. Έλια Αζά (Διευθύντρια)
Τηλ. + 357 25 87 77 84
Φαξ +357 25 66 26 33
https://www.aflimassol.com/
PNG

Στην Πάφο

Alliance Française Πάφου
48 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
8300 Κονιά
Τηλ. + 357 26 94 87 40
www.afpaphos.com
Κα Έλενα Δανάλια Michalak : 99 98 58 11
PNG

publie le 03/10/2019

hautdepage