Κύπρος/Ηνωμένα Έθνη – άτυπη σύνοδος «5+1» για την επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων επί του Κυπριακού (Γενεύη, 27-29 Απριλίου, 2021) [en] [fr] [tr]

Η Γαλλία στηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να πραγματοποιήσει, μεταξύ 27 και 29 Απριλίου στη Γενεύη, άτυπη σύνοδο «5 + 1» για τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων για τη διευθέτηση του Κυπριακού. Ενθαρρύνει τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν πλήρως την ευκαιρία αυτή και να επιδείξουν την πολιτική βούληση και το πνεύμα συμβιβασμού που είναι απαραίτητα.

Μια δίκαιη και διαρκής λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να οδηγήσει στην οριστική διχοτόμηση του νησιού. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας στο πλαίσιο που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και το οποίο βασίζεται σε μια διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, προσφέροντας στις δύο κοινότητες πλήρεις εγγυήσεις για την πολιτική τους ισότητα. Το μέλλον της Κύπρου να είναι ένα ενωμένο νησί που ευημερεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος όλων των Κυπρίων και για τη σταθερότητα της περιοχής.

publie le 27/04/2021

hautdepage