Κύπρος – Ανακοίνωση επανέναρξης των συνομιλιών (13 Μαΐου 2015) [tr]

Η Γαλλία χαιρετίζει την ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών στις 15 Μαΐου 2015 υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Χαιρετίζει το πολύ θετικό κλίμα υπό το οποίο διεξάγονται οι συζητήσεις

Η Γαλλία προσφέρει τη στήριξή της στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών και επαναλαμβάνει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κυρίου Espen Barth Eide. Υπενθυμίζει τη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που επιτρέπουν τη βελτίωση του κλίματος στις συνομιλίες και χαιρετίζει τις δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση των ηγετών των δύο κοινοτήτων.

publie le 14/05/2015

hautdepage