Κοινή Άσκηση Έρευνας και Διάσωσης μεταξύ του ΚΣΕΔ και του Γαλλικού Ναυτικού

Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης σε θάλασσα πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2015 στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή Αεροναυτικών δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Γαλλικού Ναυτικού. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας είχε τον πλήρη συντονισμό και τον επιχειρησιακό έλεγχο. Το σενάριο της άσκησης αφορούσε σε ναυτικό ατύχημα στην ανοικτή θάλασσα εκτελώντας επιχειρήσεις αεροδιακομιδής τραυματία από τη Γαλλική Φρεγάτα καθώς και επιχειρήσεις έρευνας για εντοπισμό μέλους του πληρώματος.

JPEG

publie le 22/10/2015

hautdepage