Κατάρτιση στην παραποίηση εγγράφων στα κυπριακά αεροδρόμια [fr]

Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας που ξεκίνησε το 2017 μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, η εκπαίδευση σε θέματα απάτης και ελέγχου εγγράφων διεξήχθη από τις 5 έως τις 16 Νοεμβρίου, διαδοχικά στο διεθνές αεροδρόμιο της Πάφου και στη συνέχεια της Λάρνακας για είκοσι εκπαιδευόμενους σε κάθε αεροδρόμιο.

Η εκπαίδευση αυτή αποτελούσε τη συνέχεια μιας πρώτης πρακτικής άσκησης για το ίδιο θέμα που έγινε ήδη τον Ιούνιο του 2017 στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι σε αυτόν τον τομέα και μπόρεσαν να μεταδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στους συναδέλφους τους ενόψει της μείωσης του αριθμού τους στην υπηρεσία.

JPEG

Η παρουσία των δύο εμπειρογνωμόνων που ορίστηκαν για αυτή την εκπαίδευση – ένας εκ των οποίων είχε ήδη ηγηθεί της συνεδρίας του Ιουνίου του 2017 - ήταν μέρος του στόχου τελειοποίησης της εκπαίδευσης των αστυνομικών στα κυπριακά σύνορα στον κρίσιμο τομέα του ελέγχου των εγγράφων, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν αντανακλαστικά και «καλές πρακτικές» για την ανίχνευση πλαστών εγγράφων.

Εκτός αυτού του στόχου, προβλεπόταν ότι θα λάμβαναν τα κατάλληλα εργαλεία για τη μετάδοση της γνώσης στους συναδέλφους τους.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε πολλά θέματα και αποτελείται από θεωρητικές και πρακτικές παρουσιάσεις, καθώς και τον έλεγχο γνώσεων για να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν την κατάλληλη παιδεία και λεξιλόγιο.

Αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη για τους εκπαιδευόμενους που ήταν σε θέση να εδραιώσουν τις γνώσεις τους για παραποίηση εγγράφων και να τις αναπτύξουν σε πιο τεχνικά θέματα.

Οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες τόνισαν το κίνητρο και το ενδιαφέρον που έδειξαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια των δύο εκπαιδευτικών συναντήσεων.

Θα μπορούσαν να προβλεφθούν αρκετές γραμμές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων ως εκπαιδευτών, συνεχίζοντας με τον τρόπο που έχει ήδη περιγραφεί.

publie le 29/11/2018

hautdepage