ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (CHEE) [fr]

‘Ετος 2017 υπό την αιγίδα του Herman VAN ROMPUY

Ο CHEE, εφαλτήριο για την πραγματοποίηση των ευρωπαϊκών σας σχεδίων και επιταχυντής της καριέρας σας:
Ο Κύκλος Ανώτατων Ευρωπαϊκών Σπουδών (CHEE) σας εξασφαλίζει πλήρη γνώση των διαδικασιών και των σημαντικών ευρωπαϊκών διακυβεύσεων. Αποτελεί έναν ισχυρό μοχλό για την δημιουργία επαγγελματικών δικτύων επιρροής και την εφαρμογή ευρωπαϊκών έργων. Ο CHEE αποτελεί εργαλείο κινητικότητας και ενθαρρύνει την επαγγελματική ανέλιξη και τον εξευρωπαϊσμό των προφίλ.

Fact sheet

PDF - 526.4 ko
(PDF - 526.4 ko)

dossier de candidature

PDF - 281.4 ko
(PDF - 281.4 ko)

publie le 26/07/2016

hautdepage