Η 3η έκδοση του Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη: Μια νέα ψηφιακή εμπειρία [en] [fr]

Από το 2018, το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη υπήρξε το μέρος όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και Διεθνών οργανισμών συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία νέων μορφών συλλογικής δράσης.

Από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2020, η 3η έκδοσή του θα είναι η πρώτη εκδήλωση στο διεθνές ημερολόγιο που θα επικεντρωθεί στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου μετά την πανδημία COVID-19.

Μια νέα ψηφιακή εμπειρία

Ο Covid-19 απαιτεί, αυτή η 3η έκδοση να πραγματοποιηθεί σε ψηφιακή μορφή.
Για να επιτρέψουν στους 10.000 αναμενόμενους συμμετέχοντες να ζήσουν μια πραγματική εμπειρία παρόμοια με αυτή μιας ολοκληρωμένης εκδήλωσης, οι διοργανωτές έχουν σχεδιάσει μια μοναδική πλατφόρμα.

«Ακόμα κι αν η λειτουργία που σχεδιάστηκε αρχικά τηρούσε αυστηρά τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες κάναμε την επιλογή μηδενικού κινδύνου για να αποφύγουμε πιθανή μόλυνση» εξηγεί ο Justin Vaïsse, Γενικός Διευθυντής του Φόρουμ.
Μόνο μία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, ταυτόχρονα στο Παρίσι αλλά και ψηφιακά. Θα παρευρεθούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και Διεθνείς οργανισμούς.

Οι στόχοι του Φόρουμ 2020

Το Φόρουμ για την Ειρήνη του Παρισιού είναι μέρος της δυναμικής που ξεκίνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν, για να επιβεβαιώσει τη σημασία της πολυμέρειας και της συλλογικής δράσης. Το 2020, θα αφιερωθεί κυρίως στην κοινή αντίδραση στην πανδημία COVID-19. Τα κύρια ερωτήματα που συζητήθηκαν σε όλο το φόρουμ θα επικεντρωθούν σε λύσεις για την ανάκαμψη από την πανδημία: βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης της υγείας, επανεξέταση των οικονομικών μοντέλων μας και καθιστώντας τα πιο πράσινα, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα και τα κοινωνικά δίκτυα είναι λύσεις , όχι απειλές.

Το 2020, το Φόρουμ θα επικεντρωθεί επομένως σε έργα και πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της υγείας, της οικονομικής και της κοινωνικής κρίσης που συνδέεται με την πανδημία COVIDCovid-19 και στη βελτίωση της συλλογικής μας ανθεκτικότητας.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, η σύνοδος κορυφής «Finance en Commun» στις 12 Νοεμβρίου 2020 θα τονίσει το ρόλο των δημοσίων τραπεζών ανάπτυξης για να συμβαδίζει με τα αναγκαία βραχυπρόθεσμα βιώσιμα μέτρα ανάκαμψης που θα έχουν μακροπρόθεσμη επίδραση στον πλανήτη και στις εταιρείες.

publie le 10/11/2020

hautdepage