Η αρχαία πόλη της Αμαθούντας μέσα από το έργο της γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής

JPEG

26/04/2017 - 19 h, Institut français de Chypre

Η αρχαία πόλη της Αμαθούντας, που ιδρύθηκε γύρω στην αρχή της 1ης χιλιετίας π.Χ. και εγκαταλήφθηκε κατά τον 7ο αιώνα μ.Χ., αποτελεί το στόχο των ανασκαφών και μελετών μιας γαλλικής αποστολής από το 1975. Μέσω των διαφόρων εργοταξίων, η αποστολή έφερε στο φως διάφορες πτυχές της αστικής οργάνωσης, της ιστορίας και του πολιτισμού της Αμαθούντας. Ακολουθώντας το νήμα των συγκεκριμένων ανακαλύψεων θα παρουσιάσουμε το γενικό διάγραμμα της ιστορικής και αστικής ανάπτυξης της πόλης, πριν να εστιάσουμε στα νέα σχέδια της αποστολής.

Διάλεξη στα Γαλλικά με powerpoint στα Αγγλικά.

Institut français de Chypre | 59, Strovolos Avenue - Strovolos| 22 459 333|

Institut français de Chypre| 59, Strovolos Avenue - Strovolos| 22 459 333|

publie le 27/04/2017

hautdepage