Η Πρεσβεία της Γαλλίας είναι τώρα στο Facebook ! [en] [tr]

Ακολουθείστε τις δραστηριότητές και την επικαιρότητά μας στο https://www.facebook.com/La-France-%C3%A0-Chypre-232697110400155/

JPEG

publie le 19/02/2016

hautdepage