Η Ολλανδία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ολλανδία παίρνει τη σκυτάλη από το Λουξεμβούργο και αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2016 την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη στη σειρά η Σλοβακία.
Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναλλάσσεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη κάθε έξι μήνες, (εκ περιτροπής την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου ετησίως) σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες}

Ιστοσελίδα της Ολλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης : http://www.eu2016.nl

Λογαριασμός Twitter της Ολλανδικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης : @EU2016NL

hashtag : #EU2016NL

Δείτε ακόμα

Φάκελος "Ολλανδία" στην ιστοσελίδα της France-Diplomatie

Παρουσίαση της Ολλανδίας στην ιστοσελίδα "Toute l’Europe"

Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ολλανδία

Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Γαλλία

Europa : η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

publie le 11/01/2016

hautdepage