Ζητείται προσωπικό

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στη Λευκωσία επιθυμεί να προσλάβει διοικητικό λειτουργό, βοηθό του Γενικού Γραμματέα της Πρεσβείας (Προϊσταμένου Διοίκησης και Λογιστηρίου).

Η θέση περιλαμβάνει πληθώρα διοικητικών και λογιστικών καθηκόντων, επικοινωνία με τοπικούς φορείς, προμηθευτές καθώς και καθήκοντα σε κάποια προξενικά θέματα, σε θέματα επικοινωνίας και μεταφράσεις.

Υποχρεωτική γνώση γαλλικής, ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται οργανωτικότητα, αποτελεσματικότητα, πρωτοβουλία. Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στο εως τις 28/12/2018 : contact.nicosie-amba@diplomatie.gouv.fr

publie le 12/12/2018

hautdepage