Ζητείται προσωπικό [fr]

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στη Λευκωσία επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο υποδοχής – τηλεφωνήτρια. Υποχρεωτική γνώση της ελληνικής, αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

Άσκηση διοικητικών καθηκόντων και συνεργασία με την υπηρεσία θεώρησης διαβατηρίων.
Απαιτείται οργανωτικότητα, αποτελεσματικότητα και πρωτοβουλία.
Πείρα σε προξενείο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Επικοινωνήστε με το 22585300 ή αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο 22585350 ή στο ambafrance@cytanet.com.cy

publie le 11/09/2015

hautdepage