Επίσκεψη Κώστα Καδή στο Γαλλοκυπριακό Σχολείο (9 Μαρτίου 2017)

JPEG

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής επισκέφθηκε στις 9 Μαρτίου το Γαλλοκυπριακό Σχολείο Λευκωσίας, με τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κ.René Troccaz και τη Σύμβουλο Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης, κ. Laurence Troccaz. Ο Υπουργός συνοδευόταν από τη Διευθύντρια Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Νίκη Παπά.
Έγιναν δεκτοί από τον κ. Jean-Marie Yhuel, Διευθυντή του σχολείου, από τη διαχειριστική επιτροπή και τον Σύνδεσμο Γονέων. Ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί πολλές τάξεις και να συζητήσει με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης δώρισε βιβλία στη βιβλιοθήκη του σχολείου.

publie le 13/03/2017

hautdepage