Ενέργεια για ένα βιώσιμο κόσμο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου προτείνει στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του, κατά τον μήνα φεβρουάριο 2016, ένα διαδραστικό ταξίδι για καταλάβουμε τι είναι ενέργεια ,πως παράγεται,πως αποθηκέυεται και πως μπορούμε να την διαχειριζόμαστε και να την εξοικονομούμε σωστά.

Απο το κέντρο επιστημών (περιφερειακό κέντρο για την προβολή του επιστημονικού, τεχνικού και βιομηχανικού πολιτισμού) "Ενέργεια για ένα βιώσιμο κόσμο": πρόκειται για μία περιοδεύουσα και διαδραστική έκθεση που απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Έχοντας είκοσι χρόνια εμπειρίας, η έκθεση, μέσα από συνεχείς έρευνες, παρουσιάζει τις βασικές αρχές που επιτρέπουν να περάσει η μία μορφή ενέργειας σε άλλη. Θέτει το ερώτημα για το μέλλον των ορυκτών καυσίμων και παρουσιάζει τις εναλακτικές λύσεις.

Με βάση την διαδραστικότητα,προτείνει 20 χειρισμούς και ένα ποδήλατο- ενέργεια έτσι ώστε να δοκιμάσουν την ικανότητα της ενέργειας .

Ενέργεια για ένα βιώσιμο κόσμο :

PDF - 755.2 ko
(PDF - 755.2 ko)

publie le 18/12/2015

hautdepage