Διεύθυνση

Πρεσβεία της Γαλλίας
Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 34
2ος όροφος
Άγιοι Ομολογητές
1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ. : (+357) 22 58 53 00
Φαξ : (+357) 22 58 53 35
email

publié le 18/09/2015

haut de la page