Διεύθυνση

Πρεσβεία της Γαλλίας
Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 34
2ος όροφος
Άγιοι Ομολογητές
1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ. : (+357) 22 58 53 00
Φαξ : (+357) 22 58 53 35

Email : contact.nicosie-amba@diplomatie.gouv.fr

publié le 24/07/2018

haut de la page