Διεθνής Διάσκεψη για τα θύματα εθνικής και θρησκευτικής βίας στη Μέση Ανατολή (Παρίσι, 8 Σεπτεμβρίου 2015).

Ο Υπουργός Εξωτερικών, κος Ιωάννης Κασουλίδης εκπροσώπησε την Κύπρο στη Διεθνή Διάσκεψη για τα θύματα εθνικής και θρησκευτικής βίας στη Μέση Ανατολή, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργών Εξωτερικών της Γαλλίας και της Ιορδανίας.

JPEG

Ο Laurent Fabius προήδρευσε στις 8 Σεπτεμβρίου, με τον Ιορδανό ομόλογό του τη Διεθνή Διάσκεψη για τα θύματα εθνικής και θρησκευτικής βίας στη Μέση Ανατολή. Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία.
Στην υπουργική αυτή διάσκεψη συμμετείχαν περίπου εξήντα αντιπροσωπίες καθώς και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών οργανώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κος Ιωάννης Κασουλίδης, συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της διάσκεψης αυτής ως εισηγητής της στρογγυλής τραπέζης που αφορούσε πολιτικά θέματα.
Μετά από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 27ης Μαρτίου, ο σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν ο προσδιορισμός συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης όλων των πτυχών της κατάστασης των θυμάτων εθνικής και θρησκευτικής βίας στη Μέση Ανατολή:
• η αντιμετώπιση των αναγκών του κόσμου που κινδυνεύει, η διευκόλυνση της εθελούσιας επιστροφής σε συνθήκες ασφαλείας των εκτοπισθέντων,
• η προώθηση των πολιτικών λύσεων με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διασφάλιση της εθνικής και θρησκευτικής πολυμορφίας της Μέσης Ανατολής,
• τερματισμό της ατιμωρησίας εκείνων που διέπραξαν εγκλήματα κατά του κόσμου λόγω εθνοτικής καταγωγής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, που μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να συνιστούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα ενάντια στην ανθρωπότητα.
Στο τέλος της Διάσκεψης και όπως ανακοινώθηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Μαρτίου, το σχέδιο δράσης υιοθετήθηκε.

Τα συμπεράσματα των συμπροεδρευόντων:
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/north-africa-and-middle-east/events/article/international-conference-on-the-victims-of-ethnic-and-religious-violence-in-the
Το σχέδιο δράσης: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/north-africa-and-middle-east/events/article/understanding-the-paris-conference-on-the-victims-of-ethnic-and-religious

JPEG

JPEG

publie le 10/09/2015

hautdepage