Διαδραστική και οσφρητική εκδήλωση με θέμα το άρωμα [fr]

Friday 03 March 2017, 18:30

Διαδραστική και οσφρητική εκδήλωση με θέμα το άρωμα. Διάλεξη του κ. Laurent Pouppeville, του Διεθνούς Μουσείου Αρωμάτων του Γκρας. Η διάλεξη θα είναι στα γαλλικά με PowerPoint στα αγγλικά. Παρουσίαση στα αγγλικά του Οίκου l’Occitane en Provence.
Ακολουθεί δεξίωση.

http://www.ifchypre.org/index.php/el/culture/manifestations/agenda-culturel/eventdetail/388/36

publie le 02/03/2017

hautdepage