Γαλλική προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης [en] [fr]

Από τις 17 Μαΐου έως τις 27 Νοεμβρίου 2019, η Γαλλία αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στόχος της κατά τη διάρκεια της προεδρίας είναι η ενίσχυση των ουσιωδών κεκτημένων του Συμβουλίου της Ευρώπης, των καρπών 70 ετών κατακτήσεων και προόδου, και η συνεχής συνεργασία και καινοτομία για την καλύτερη εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι η κύρια οργάνωση υπεράσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Γηραιά Ήπειρο.

Ιδρύθηκε το 1949 και αποτελεί τον παλαιότερο ευρωπαϊκό διακυβερνητικό θεσμό, με ιδρυτικές χώρες το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, Το Συμβούλιο της Ευρώπης απαριθμεί 47 κράτη μέλη, εκ των οποίων το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που αντιστοιχεί σε 800 εκατομμύρια πολίτες.

Όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια συνθήκη προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ελέγχει την εφαρμογή της Σύμβασης στα Κράτη Μέλη.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε στην πρώτη γραμμή της μάχης για την κατάργηση της θανατικής ποινής στην Ευρώπη. Προωθεί την ελευθερία του τύπου και την πολιτισμική ποικιλία, ενώ μάχεται κατά της βίας κατά των γυναικών. Στον τομέα της υγείας, έχει θεσπίσει πρότυπα που εγγυώνται την ποιότητα των φαρμάκων και της ιατρικής περίθαλψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της οποίας την προεδρία αναλαμβάνει η Γαλλία, από τις 17 Μαΐου έως τις 27 Νοεμβρίου 2019, θεωρείται το διοικητικό όργανο του θεσμού. Η Γαλλία σκοπεύει να ορίσει τρεις προτεραιότητες για την προεδρία της:

  • Την ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Πρόκειται να δοθεί έμφαση στην υπεράσπιση των ευάλωτων ομάδων, των δικαιωμάτων των παιδιών και των κοινωνικών ομάδων.
  • Την προώθηση της ισότητας και της αρμονικής συμβίωσης :Η μάχη κατά της βίας ενάντια στις γυναίκες, στο ρατσισμό και σε όλες τις διακρίσεις θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της γαλλικής προεδρίας.
  • Την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Κράτος Δικαίου, με επίκεντρο τις ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την βιοηθική.

Περισσότερες πληροφορίες:

Traduction: Ambassade de France à Athènes en Grèce

publie le 20/06/2019

hautdepage