Βιογραφικό σημείωμα του Πρέσβη [en] [fr] [tr]

JPEG

O René TROCCAZ είναι διπλωμάτης καριέρας (Σύμβουλος Εξωτερικών Υποθέσεων "εκτός κατάταξης"). Διορίστηκε Πρέσβης της Γαλλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με προεδρικό διάταγμα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου, 2015.

Κατά τη επαγγελματική του σταδιοδρομία ασχολήθηκε κυρίως με τον χειρισμό υποθέσεων συνεργασίας και υπηρέτησε σε χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Σταδιοδρομία:

• Διευθυντής της Υπηρεσίας Χρηματοικονομικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων (Γενική Διεύθυνση Παγκοσμιοποίησης), 2012 - 2015

• Υποδιευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Συνεργασίας (Henri de Raincourt), 2010-2012

• Σύμβουλος του Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών (Bernard Kouchner), 2010

• Μορφωτικός Ακόλουθος στην Πρεσβεία της Γαλλίας στο Μαρόκο (Ραμπάτ), 2006-2009

• Γενικός Υποπρόξενος στην Ιερουσαλήμ, 2003-2006

• Υπεύθυνος Αποστολής του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης, 2002

• Υπεύθυνος για ευρω-μεσογειακά θέματα στη Διεύθυνση Ευρωπαικής Συνεργασίας, 2000 – 2002

• Γραμματέας Α στην Αθήνα, 1996-2000

• Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών – Παρίσι, 1991-1996

Κατάρτιση:

Δίπλωμα Ανώτατων Εμπεριστατωμένων Σπουδών στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων
Πτυχίο Maîtrise στο Δημόσιο Δίκαιο
Δίπλωμα του Ινστιτούτου Ανατολικών Γλωσσών & Πολιτισμών
Ακροατής στο Διπλωματικό Ινστιτούτο (2003)

Ξένες Γλώσσες:

Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Ρωσικά

publie le 11/02/2016

hautdepage