Αntoine de Saint-Exupéry έχει την τιμιτική του στο Γαλλικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Cyprus Institute! [fr]

Έκθεση "Antoine de Saint-Exupéry: Η Γη η κληρονομιά μας" στο Γαλλικό Ινστιτούτο, από τις 3 Οκτωβρίου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2017

JPEG

Δύο διαλέξεις με το συγγραφέα Jean-Pierre Guéno εμπνευστή της έκθεσης

- στα αγγλικά στο Cyprus Institute στις 2 Οκτωβρίου στις 4 μ.μ.: «Antoine de Saint-Exupéry: ο ποιητής μηχανικός»
- στα γαλλικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο στις 3 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ.: "η Γη η κληρονομιά μας ή το θαύμα στον Antoine de Saint-Exupéry"

JPEG

Μια διάλεξη στα αγγλικά από ερευνητές του Cyprus Institute στις 18 Οκτωβρίου στις 10 π.μ.: "Έξυπνες βιώσιμες πόλεις"
στο Cyprus Institute (κτίριο Guy Ourisson, αίθουσα σεμιναρίων, πρώτος όροφος)

JPEG

publie le 02/10/2017

hautdepage